Redakčná rada časopisu ARCH o architektúre a inej kultúre na svojom zasadnutí dňa 25. júna 2020 nominovala architektonické diela na udelenie Ceny ARCH 2020. Výber bol aj tento rok uskutočnený v troch kolách, a to z architektonických diel publikovaných v ARCH-u za ostatný rok (od čísla 7-8/2019 po číslo 06/2020). V prvom kole redakčná rada vybrala 30 nominácií. Ich počet potom v druhom kole zúžila na 15, aby sa následne po náročnej diskusii zhodla na výbere 10 stavieb. Medzinárodná odborná porota posúdi kvality vybraných nominovaných diel in situ v dňoch 16. – 18. septembra 2020. Slávnostné vyhlásenie laureáta Ceny ARCH 2020 sa uskutoční vo štvrtok 19. novembra 2020 v Moyzesovej sieni v Bratislave.
Pri príležitosti udelenia Ceny ARCH vyjde ako vždy katalóg s autentickým záznamom diskusie poroty.

Bratislava, 2. júna 2020 – Prípravy na ďalší ročník online projektu DETI A ARCHITEKTÚRA, ktoré organizuje už po šiesty krát občianske združenie EUROARCH, sú v plnom prúde. Online projekt, ktorý je určený hlavne žiakom 5. a 6. aročníka ZŠ bude tento rok zameraný na tému mosty, ako stavby symbolizujúce prirodzenú ľudskú vlastnosť, potrebu stretávať sa.

Doka
Delta

VIDEÁ Z POSLEDNÝCH AKCIÍ

   

ďalšie videá »