Ekonomický týždenník TREND v 22. ročníku súťaže udelil výročné ceny za mimoriadne podnikateľské výsledky v kategórii Firma roka, Banka roka a Poisťovňa roka podľa ekonomických ukazovateľov. Odovzdávania cien, ktoré sa konalo 5. novembra 2019 v budove Slovenskej filharmónie, sa ako zástupca jednej z nominovaných spoločnosti zúčastnil Ing. Peter Markovič, generálny riaditeľ Xella CZ a Xella Slovensko.

/Bratislava, 11.11. 2019/Aj tento rok sme v polovici septembra 2019 spustili už 5. ročnik projektu "DETI A ARCHITEKTÚRA 2019", tentokrát na tému "Vysoké budovy". Ide o osvetový projekt, určený žiakom 5. a 6. ročníkov základných škôl, ktorého cieľom je vzdelávať hravou a interaktívnou formou žiakov o architektúre. Projekt je realizovaný formou kreatívneho e-learningového kurzu, ktorý žiaci spolu s učiteľmi absolvovali v priebehu septembra počas vyučovania estetickej výchovy.

VIDEÁ Z POSLEDNÝCH AKCIÍ

   

ďalšie videá »