„Sila krásy architektúry” – je mottom súťaže „Zmeň víziu na projekt”, na účasť v ktorej pozývame architektov a architektonické štúdiá z krajín strednej a východnej Európy. Celková hodnota cien je 16 000 EUR. Práce budú hodnotiť známi architekti: EwaKuryłowicz (PL), Robert Konieczny (PL), PéterReicher (HU) a Jaroslav Dokoupil (CZ).

 

Dňa 5. decembra 1938 sa začala výučba na prvých troch oddeleniach Vysokej školy technickej Dr. Milana Rastislava Štefánika – na oddelení inžinierskeho staviteľstva konštruktívneho a dopravného, oddelení inžinierskeho staviteľstva vodohospodárskeho a kultúrneho a oddelení zememeračského inžinierstva.

Deti a architektúra 2015

VIDEÁ Z POSLEDNÝCH AKCIÍ

   

ďalšie videá »