Dňa 5. decembra 1938 sa začala výučba na prvých troch oddeleniach Vysokej školy technickej Dr. Milana Rastislava Štefánika – na oddelení inžinierskeho staviteľstva konštruktívneho a dopravného, oddelení inžinierskeho staviteľstva vodohospodárskeho a kultúrneho a oddelení zememeračského inžinierstva.

VELUX PROFI DAY predstaví najnovšie trendy v riešení striech a zdravého vnútorného prostredia. Projektanti a realizátori sa ešte stále môžu prihlásiť na dva termíny v dvoch slovenských mestách.

Deti a architektúra 2015

VIDEÁ Z POSLEDNÝCH AKCIÍ

   

ďalšie videá »