LORDSHIP vyhlasuje verejnú súťaž na návrh riešenia fasády budovy bývalého Hotela Kyjev. Cieľom súťaže je získať návrhy na riešenie fasád pripravovanej revitalizácie súboru budov na Špitálskej a Rajskej ulici v Bratislave, vrátane bývalého Hotela Kyjev.

Súťaž je otvorená a verejná.

Slovenská komora stavebných inžinierov v dňoch 27. -28. septembra 2018 organizuje štvrtý ročník odbornej konferencie STAVEBNÉ ÚRADY 2018.  Konferencia je venovaná odbornej problematike riešenej stavebnými úradmi ako preneseného výkonu štátnej správy.

 

Deti a architektúra 2015

VIDEÁ Z POSLEDNÝCH AKCIÍ

ďalšie videá »