Po dobrých skúsenostiach a kvôli intenzívnej propagácii rozvoja moderných drevostavieb, s úmyslom osloviť čo najširšiu odbornú i laickú verejnosť, organizuje Sekcia drevostavieb (SD) ZSD SR aj v tomto roku opäť dni drevostavieb.

Príliv investícií do nehnuteľností v regióne strednej a východnej Európy vzrástol v prvej polovici roka 2017 medziročne o 17 % na 5,4 mld. eur. Výška investičného cyklu dosiahne aj v roku 2017 výšku cyklu z roku 2016 na úrovni 12,2 miliárd eur.

Deti a architektúra 2015

VIDEÁ Z POSLEDNÝCH AKCIÍ

ďalšie videá »