Stavebný manažment
strana 1  strana 2/3  strana 3

Kontrola kvality na stavbách 4.diel - 2.aktualizované vydanie

prof. Dr. Ing. Martin Decký a kol.
49,00 €
vypredané

Kontrola kvality na stavbách 2.diel

doc.Ing. Ivan Juríček, PhD.
18,00 €
vypredané

Podhľadové konštrukcie

prof. Ing. Peter Tomašovič, CSc. a kol.
6,60 €
vypredané

Konštrukcie budov z monolitického betónu

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD. a kol.
13,20 €
vypredané

Hydroizolácie spodných stavieb

doc. Ing. Gabriela Adamská a kol.
13,20 €
vypredané

Kontrola kvality na stavbách 1.diel

Kolektív autorov
20,00 €
vypredané

Poruchy strešných pláštov a ich optimálne opravy

prof. Ing. Jozef Oláh, PhD. a kol
19,90 €
vypredané

Konštrukcie šikmých striech

Doc. Ing. Ján Hirčko, CSc. a kol.
13,20 €
vypredané

Ochrana pred bleskom a prepätím

Ing. Michal Ingeli
17,00 €
vypredané
strana 1  strana 2/3  strana 3