DETI A ARCHITEKTÚRA 2018

Organizátori projektu:

                              

Hlavný partner projektu:

     

Partneri projektu:

                    

Realizáciu projektu finančne podporili: 

     

 

Milí žiaci, milí učitelia,

ďakujeme, že ste sa zapojili do projektu DETI A ARCHITEKTÚRA 2018, ktorého cieľom bolo budovať už u detí vzťah k architektúre, k obytnému a životnému prostrediu, k udržateľnej a zelenej výstavbe.

Zároveň sa chceme poďakovať, že ste sa zapojili aj do výtvarnej súťaže na tému „Moja zelená škola“. Prišlo nám viac ako 500 výtvarných prác od žiakov z celého Slovenska. Musíme zhodnotiť, že tento rok bolo diel mimoriadne veľa, ale čo nás teší ešte viac, práce boli mimoriadne kreatívne a na vysokej umeleckej úrovni. Preto sa odborná porota rozhodla oceniť spolu až 23 výtvarných prác.

Porota určila výtvarné práce, ktoré sa umiestnili na prvých 3 miestach, ďalej vybrala 7 výtvarných prác, ktoré získali špeciálne ceny a ďalších 12 žiakov bude odmenených tiež za svoje výtvarné práce vecnými cenami. 

fotografievernisaz_daa_2018.rar fotografievernisaz_daa_2018.rar (30,43 MB)
vitazne_vytvarne_prace_daa_2018.pdf vitazne_vytvarne_prace_daa_2018.pdf (3,87 MB)

1. miesto: Ivan Jandošek
ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Košice

1. miesto: Veronika Kováčová, CZŠ sv. Michala, Kendice
 

2. miesto: Adam Smatana, ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Košice

 3. miesto: Ľubica Patakyová, ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Košice

Špeciálna cena poroty: Alena Chymoradská, ZŠ Májové námestie, Prešov

 Všetky ocenené práce nájdete tu:

fotografievernisaz_daa_2018.rar fotografievernisaz_daa_2018.rar (30,43 MB)
vitazne_vytvarne_prace_daa_2018.pdf vitazne_vytvarne_prace_daa_2018.pdf (3,87 MB)

Spusiť kurz

Do 16. 11. 2018: všetkým účastníkom projektu budú oznámené výsledky zasadnutia poroty. Víťazom výtvarných prác bude zaslaná pozvánka na vernisáž a exkurziu.

30. 11. 2018: vernisáž výstavy, ktorá sa bude konať v Bratislave. Miesto konania vernisáže upresníme neskôr.

1. 12. 2018: všetci žiaci, ktorí budú pozvaní do Bratislavy, sa môžu zúčastniť tematickej prechádzky a navštíviť najvýznamnejšie zelené budovy v Bratislave.

Organizátori zabezpečia pre deti, ktorých práce vyberie odborná porota na ocenenie a ktoré budú pozvané do Bratislavy aj s 1 sprievodnou dospelou osobou (učiteľ/ka alebo rodič) ubytovanie v hoteli v Bratislave z 30. 11. na 1. 12. 2018 aj s večerou dňa 30. 11. a s raňajkami dňa 1. 12. 2018.

Náklady na ubytovanie s večerou a raňajkami hradí pre pozvaných žiakov aj ich sprievodnú osobu organizátor podujatia.

Ak máte akékoľvek otázky k projektu Deti a architektúra, kontaktujte nás na:

e-mail: krutakova@eurostav.sk, sefredaktorka@eurostav.sk

tel.: 0905297434