Nahliadnite do slovenských záhrad...

V dnešnom rýchlom a technickom svete predstavujú záhrady a parky takmer jediné oázy pokoja. Pre pocit radosti a psychického uvoľnenia potrebuje človek bytostný kontakt so živou prírodou. Pre túto prirodzenú potrebu vznikajú zelené plochy aj v husto zastavaných sídlach, v úzkych pásoch okolo budov, na terasách a na strechách. Zeleň v najširšom slova zmysle prináša nezameniteľný estetický a ekologický účinok. Plánovanie a zakladanie zelených plôch vyžaduje umelecký prístup, empatiu, tvorivé schopnosti, znalosť technológií a materiálov a súčasne dlhoročnú starostlivosť o „živý stavebný materiál“. Vyžaduje veľmi blízku spoluprácu s umeleckými, architektonickými, stavebnými, remeselnými a výtvarnými profesiami. Mimoriadne silnú a rozhodujúcu úlohu hrá v tomto druhu umenia štvrtá dimenzia – čas.

Tak ako pri každej umeleckej tvorbe, hĺbku myšlienky a rozsah odkazu diela ocení častokrát až budúcnosť. „Zelené dielo“ nikdy nie je dokončené. Žijúce rastliny menia svoju veľkosť, farebnosť, textúru i ďalšie habituálne znaky nielen v priebehu ročného obdobia, ale predovšetkým v priebehu svojho života.

Výnimočná tvorivá myšlienka alebo projekt môžu byť znehodnotené podcenením kvalitatívnych požiadaviek pri realizácii, ale i pri následnej starostlivosti počas celého života, ktorú každý krajinársky objekt vyžaduje v miere svojho významu. Krajinárska tvorba je v rozsahu pôsobenia takmer bezlimitná. Rovnako je dôležitý trnkový ker na medzi u jednoduchých ľudí na kopaniciach, záhradná úprava pri novostavbe rodinného domu, ozelenenie sídliska na princípoch multifunkčnej humanizácie prostredia alebo izolačný pás zelene okolo industriálnej zóny v sídelnom útvare.

Nemenej dôležité sú vytvárané prepojenia komunikačných trás pre ľudí i biotu v mestách, kde líniové výsadby zelene pozdĺž chodníkov, ciest a vodných tokov umožňujú bezkonfliktný pohyb obyvateľov i živočíchov v rámci urbanizovaného územia a poskytujú možnosť bezprostrednej, krátkodobej rekreácie spojenej s pešou chôdzou, bicyklovaním, korčuľovaním v prírodnom prostredí, ktoré generuje u obyvateľov priľahlých zón obľúbenosť a vďačnosť. Projekty krajinnej architektúry v okolí historicky významných miest, projekty rekonštrukcií alebo znovuobnovenia historických záhrad a parkov majú osobitné postavenie. Navracajú identitu miesta, jeho jedinečnosť a vzdanie úcty tým, ktorí ich vytvorili dávno pred nami. Čítať ďalej

Eva Wernerová
podpredseda Slovenskej komory architektov

 

Vytlačiť