Build it smART

Build it smART bolo zaujímavé medzinárodné podujatie, ktoré sa konalo v Bratislave od 27. 6. do 6. 7. 2011. Prebehlo počas 10 dní v dvoch častiach, prvou boli prednášky na pôde STU v Bratislave a druhou študentský medzinárodný architektonický workshop. Hlavnou myšlienkou prednášok bolo dozvedieť sa čo najviac o inteligentných, energeticky úsporných a ekologických budovách a zámerom workshopu zase dať podnety na využitie budovy bývalých Hurbanových kasární.


Akademická časť podujatia prebehla počas 4 dní v priestoroch prednáškových miestností Fakulty architektúry a Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Prednášky boli v anglickom jazyku a zúčastnili sa ich nielen študenti ale aj široká verejnosť. Prvý deň bol na tému Urbanizmus a konverzie budov, druhý deň na tému Zelená architektúra, tretí predstavil Nové trendy v navrhovaní budov a štvrtý Digitálnu architektúru. Prednášajúcimi osobnosťami boli odborníci z daných oblastí. Garantom tejto časti podujatia bol prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. (bývalý prorektor STU pre zahraničné vzťahy).

Druhá časť - medzinárodný architektonický workshop bol na aktuálnu bratislavskú tému „Čo ďalej s Hurbanovymi kasárňami?" a konal sa pod záštitou Ministerstva kultúry a Slovenskej technickej univerzity, v spolupráci s hlavným mestom SR Bratislava. Zúčastnilo sa ho vyše 30 študentov zo 14 európskych krajín (Taliansko, Španielsko, Turecko, Chorvátsko, Holandsko, Švédsko, Moldavsko, Rusko, Poľsko, Macedónsko, Belgicko, Nemecko, Ukrajina, Litva) a zo Slovenska. Študenti vytvorili 8 tímov, pracujúcich na svojich konceptoch priamo v podkroví Hurbanovych kasární. Tvorivé skupiny viedli významní slovenskí architekti - bývalý hlavný architekt mesta Hamburg Peter Gero (garant workshopu), Katarína Jägrová, Tomáš Žáček, Ilja Skoček a Ľubomír Závodný. Architekti formou voľnej diskusie usmerňovali priebeh tvorby mladých tímov. Workshop zahájila verejná pódiová diskusia za účasti Petra Gera, Ingrid Konrád (hlavná architektka mesta Bratislavy), Jany Motyčkovej (generálna riaditeľka sekcie umenia a štátneho jazyka), Jána Bahnu (profesor architektúry), Andrei Bacovej (šéfredaktorka časopisu Arch) a Štefana Holčíka (odborník na históriu).

Komplex objektov Hurbanových kasární situovaný prakticky v priamom centre mesta slúžil dlhé roky úzkej skupine ľudí - armáde (od 19. stor.). Priestory využívali umelecké súbory, pôsobilo tu výtvarné štúdio a bola tu i baletná sála, no neboli prístupné verejnosti. V súčasnosti komplex prešiel pod správu Ministerstva kultúry SR, ktoré rozmýšľa o jeho novom funkčnom využití. A práve tento medzinárodný architektonický workshop má vytvoriť reálny impulz pre tvorbu názorov o jeho budúcom funkčnom využití. Cieľom workshopu nebolo iba zaujať širokú verejnosť a rozprúdiť diskusiu, ale hlavne ponúknuť ideové návrhy Ministerstvu kultúry SR aj mestu o vhodnom využití komplexu objektov a priestoru. V neposlednom rade by mohla celá aktivita vyústiť do architektonickej súťaže.

Celé podujatie bolo sprevádzané verejnými kultúrnymi podujatiami, okrem iného výstavou prác mladých priemyselných dizajnérov zo Slovenska a Čiech a prezentáciou tvorby slovenských architektov. Študenti mali možnosť oboznámiť sa so slovenskou kultúrou a nadväzovať nové kontakty.

Pripravila: redakcia

Tím 1 – The KITE of Bratislava

Ozge Hazer (Turecko), Larisa Ecimović (Chorvátsko), Richard Szilvássy (Slovensko), Zuzana Krajčiová (Slovensko)

Tím 5 – Heart of Bratislava

Zuzana Almasiova (Slovensko), Alba Garrido (Španielsko), Maciek Poplawski (Polsko), Goce Tikvaroski (Macedonia)

Tím 6 – HADI, Invasion of nature

Chiara Tarisciotti (Taliansko), Euka Ruskova (Slovensko), Yusa Hakan (Turecko), Zuzana Kerekrétyova (Slovensko)

Tím 7 – THE KNOT of the military barracks

Erika Alatalo (Fínsko), Liena Amolina (Lotyšsko), Berta Dobešova (Slovensko), Peter Malovec (Slovensko)

Tím 8 – The Trace

Viera Kiseľová (Slovensko), Valéria Kočanová (Slovensko), Przemyslaw Skrzypczyk (Poľsko), Javier Curros (Argentína)

team_1.pdf team_1.pdf (2,5 MB)
team_5.pdf team_5.pdf (60,64 kB)
team_6.pdf team_6.pdf (61,78 kB)
team_7.pdf team_7.pdf (43,53 kB)
team_8.pdf team_8.pdf (40,7 kB)

Vytlačiť