Súťaž Stavba roka 2010 - Cena verejnosti 2010

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia dáva po druhý raz v histórii tejto súťaže aj širokej verejnosti možnosť hlasovať o najkrajšiu stavbu v celoštátnej súťaži Stavba roka 2010, a to o CENU VEREJNOSTI, ktorej je zriaďovateľ.

Všetky stavby, posudzované odbornou porotou so zahraničnou účasťou, sa takmer mesiac v septembri (od 01. - 24. 09. 2010) uchádzajú u širokej verejnosti prostredníctvom známeho internetového portálu zoznam.sk o jej priazeň, a to svojím zaujímavým architektonickým riešením, urbanistickým riešením, stavebno-konštrukčným riešením, kvalitou stavebnej realizácie, resp. viac či menej veľkolepým investičným zámerom stavebníka (investora) či developera. Na niekoho z nás zapôsobí fasáda - sklo, hliník či tradičný materiál -, na niekoho usporiadanie hmôt či ich prienikov, na iného netradičná architektúra, resp. jeho celospoločenský prínos pre našu obec, mesto, región či Slovensko z hľadiska hospodárskeho, ekologického, sociálneho, bývania, turistického ruchu či trvalo udržateľného rozvoja atď. Teda porotou sa počas hlasovania stávame my občania.

Bude zaujímavé, ako opäť dopadne konfrontácia medzi príslušnou odbornou verejnosťou, ktorú v súťaži zastupuje porota a širokou porotou nás verejnosti... Aj keď verejnosť by nemala ovplyvňovať architekta v jeho tvorbe, ktorá nie je voľnou umeleckou tvorbou, riadi sa zákonitosťami, ktoré by mal architekt rešpektovať, ale má prirodzené právo vyjadrovať sa, ako to je v rozvinutých zahraničných ekonomikách, napr., k využívaniu stavebných pozemkov a k investičným zámerom ich vlastníkov (verejných i súkromných stavebníkov či dveloperov). Aby ich nie vždy primerané ekonomické záujmy nedeformovali tvorivé ambície a kreativitu architektov či prostredie, v ktorom žijeme - megalomanské stavby v historických častiach miest či v hustej mestskej zástavbe, či v lesoparkoch ap. A k tomu je potreba naša rozhľadenosť aj v oblasti architektúry a staviteľstva, zvyšovanie nášho vedomostného potenciálu, a tým zákonite zvýšené sebavedomie pri petičných aktivitách, či zaujímaní stanoviska k územným plánom rozvoja obcí, miest a regiónov. Veď stavebné dielo prinajmenej dve generácie priam bytostne vplýva na náš život, formuje ho a zveľaďuje a kultivuje nielen prostredie, krajinu, ale aj nás. A aj to je jednou z ambícií súťaže Stavba roka a Ceny verejnosti, zúčastňovať sa na tomto procese, nazvime, to „renesancie" ducha, a tým aj kvality života nás občanov. Tieto ceny ponúkajú zaujímavé stavebné diela, ale čo je nie menej dôležité, menovite aj ich hlavných realizátorov, a to architektov, projektantov, zhotoviteľov (stavebné firmy), stavebníkov (investorov). Teda fyzické či právnické osoby, ktorým „certifikát" kvality vystavuje už 16 ročníkov tejto súťaže odborná porota, a to nielen tým oceneným. Už len tým, že sú tieto stavebné diela v súťaži Stavba roka by mali spĺňať nároky komplexnej kvality.

Dovoľte nám - organizátorovi celoštátnej súťaže Stavba roka a zriaďovateľovi Ceny verejnosti ABF Slovakia - zaželať vám, vážení respondenti, pri vstúpení do galérie stavebných diel súťaže Stavba roka 2010 na tomto internetovom portáli zoznam.sk, pekný zážitok pri ich prehliadke a vysloviť presvedčenie, že nielen jedno z týchto z rôznych hľadísk zaujímavých diel postavených na Slovensku, možno dokonca niekde blízko vášho bydliska... či vo vašej obci, meste, vás zaujme natoľko, že im dáte tie najvyššie hodnotenia. O tom, ktoré z nich to bude, sa zverejní 07. októbra 2010 na slávnostnom vyhlásení výsledkov súťaže Stavba roka 2010 a odovzdávaní cien, aj so zverejnením vášho hlasovania, teda stavby s titulom CENA VEREJNOSTI 2010. Tradíciu odovzdávania týchto cien začala minulý rok pani Silvia Gašparovičová, manželka prezidenta SR.

Web anketa je žrebovateľná. Jej víťaz získa osobný automobil Peugeot 206+, ktorý na podporu ankety venovala firma Peugeot Slovakia.
Adresa domény Cena verejnosti 2010: www.zoznam.sk/stavbaroka2010


Ing. Mária Brichtová
prezidentka ABF Slovakia

 

Vytlačiť