Nominácie na cenu CE.ZA.AR 2010

Nominácie IX. ročníka Ceny Slovenskej komory architektov za architektúru CE.ZA.AR sú už známe. Odborná porota v zložení Prof. Ing. arch. Ladislav Lábus (Praha) – predseda poroty, Ing. arch. Aleš Burian (Brno), univ. dipl. inž. arh. Dean Lah (Ľubľana), Ing. arch. Pavol Paňák (Bratislava), Arch. Dipl. - Ing. Peter Riepl (Linz), Ing. arch. Ľubomír Holejšovský (Nitra) a spisovateľ Ing. Anton Hykisch (Bratislava) vybrala spolu 21 diel v 6 kategóriách.

Ocenenie CE.ZA.AR sa udeľuje každoročne za vynikajúci profesionálny výkon – zrealizované architektonické dielo, ktoré významne prispieva k obohateniu hmotnej kultúry na Slovensku a to v šiestich kategóriách: Rodinné domy, Bytové domy, Občianske a priemyselné budovy, Rekonštrukcia a obnova budov, Interiér a Exteriér. Diela do súťaže prihlasujú architekti, členovia Slovenskej komory architektov, pričom o cenu sa môžu uchádzať diela, zrealizované v uplynulých dvoch rokoch. O laureátoch ceny CE.ZA.AR rozhoduje odborná porota vo dvoch kolách. V prvom kole porota vyberá z prihlásených návrhov spravidla tri nominácie v jednotlivých kategóriách, v druhom kole po obhliadke nominovaných stavieb vyberá víťazné diela, pričom o konečných výsledkoch hlasovania je do ich vyhlásenia informovaný len predseda poroty. Víťazi CE.ZA.AR 2010 tak budú známi až na slávnostnom udeľovaní cien na konci septembra. Aktuálny ročník je osobitý výrazným nárastom počtu prihlásených prác. Vo všetkých šiestich kategóriách súťaží o sošky CE.ZA.AR 2010 spolu 98 diel. Nominácie vybrané v prvom kole dokazujú stúpajúci kvalitatívny trend slovenskej architektúry. Súčasný útlm investičnej aktivity sa prejavuje skôr odklonom od veľkých polyfunkčných komplexov (medzi nomináciami je iba jeden – Eurovea) ku solitérnym budovám, ich rekonštrukciám a úpravám interiérov. Potešiteľné pritom je, že dôraz sa postupne začína presúvať na kvalitu detailu a jeho vyhotovenia. Viac info na www.ce-za-ar.sk, www.komarch.sk.

Ing. arch. Juraj Šujan

predseda Slovenskej komory architektov

 

N O M I N O V A N É  A R C H I T E K TO N I C K É  D I E L A

Nominácie v kategórii Rodinné domy

Rodinný dom DevínRodinný dom Devín
Bratislava-Devín
Autori: Roman Halmi, Peter
Jurkovič, Lukáš Kordík, Števo
Polakovič, Marcel Dzurilla, Roman
Žitňanský
Autor foto: Peter Jurkovič

 

Chata rybára, SekuleChata rybára
Sekule
Autori: Jozef Pavelčák, Danica
Baricová, Igor Ščipák
Autor foto: Paťo Safko

 

 

Dom na stĺpoch, BratislavaDom na stĺpoch
Bratislava
Autor: Zoran Michalčák
Autor foto: Paťo Safko

 

 

 

Rodinný dom, Prešov-ŠalgovíkRodinný dom
Prešov-Šalgovík
Autor: Ján Mihalov
Autor foto: Peter Mihalov

 

 

 

Nominácie v kategórii Bytové domy

Dunajská - Inner City Residence, BratislavaDunajská – Inner city Residence
Bratislava
Autori: Roman Halmi, Peter
Jurkovič, Lukáš Kordík, Števo
Polakovič
Autor foto: Peter Jurkovič

 

 

Bytový dom Pomaranč, BratislavaBytový dom POMARANČ
Bratislava
Autori: Michal Vršanský, Vladimír
Vršanský
Autor foto: Michal Vršanský

 

 

CPC KošiceCPC Košice
Bencúrova ul., Košice
Autori: Štefan Pacák, Juraj Koban,
Jana Koreňová
Autor foto: Štefan Pacák

 

 

Polyfunkčný dom Moskovská, BratislavaPolyfunkčný dom Moskovská
Bratislava
Autori: Martin Paško, Zoran
Michalčák
Autor foto: Paťo Safko

 

 

 

Nominácie v kategórii Občianske a priemyselné stavby

ETIS Slovakia, BratislavaETIS Slovakia, administratívno-výrobná hala,
Bratislava-Vrakuňa
Autor: Andrej Alexy
Spolupráca: Štefan Rafanides,
Roman Rosina, Marek Kopp, Igor Lauka
Miroslav Jošt, Radka Švecová
Daniela Málusová, Zuzana Švikruhová
Autor foto: Paťo Safko

 

Vinársky komplex IN VINO, ModraVinársky komplex IN VINO
Modra
Autori: Kalin Cakov, Emil Makara,
Metodij Monev, Ján Obušek,
Miloš Djuračka, Martin Boška
Autori foto: archív cak-mak,
Pavol Weber

 

Polyfunkčný dom VIKTÓRIAPolyfunkčný dom VIKTÓRIA
Košická ul., Bratislava
Autor: Peter Sticzay-Gromski
Spoluautori: Marek Kolčák,
Petra Rajchlová
Spolupráca: Monika Šutá,
Daniel Bartoš
Autor foto: Soňa Sadloňová

 

Nominácie v kategórii Rekonštrukcia a obnova budov

Rekonštrukcia kaštieľa, TonkovceRekonštrukcia kaštieľa
Tonkovce
Autori: Eva Ondrušková,
Teodor Engliš
Autor foto: Paťo Safko

 

 

Rekonštrukcia podkrovia Považskej galérie umenia, ŽilinaRekonštrukcia podkrovia
Považskej galérie umenia
Žilina
Autor: Dušan Voštenák
Autor foto: Richard Köhler

 

 

Štátna vedecká knižnica, KošiceŠtátna vedecká knižnica
Košice
Autori: Michal Burák,
Marek Bakalár
Autori foto: Ján Krcho,
Michal Burák

 

 

Nominácie v kategórii Interiér

Sladovňa, BratislavaSladovňa
Sedlárska ul., Bratislava
Autori: Ilja Skoček, Peter Kožuško
Autor foto: Paťo Safko

 

 

 

Hotel GATE ONE, BratislavaHotel GATE ONE
Bratislava
Autori: Peter Topinka, Miriam
Fröhlichová
Spolupráca: Tomáš Mecka
Autor foto: Paťo Safko

 

 

Rekonštrukcia - Staré divadlo, NitraRekonštrukcia – Staré divadlo
Nitra
Autori: Viktor Šabík, Tatiana
Kopková
Autor foto: František Kolář

 

 

 

Nominácie v kategórii Exteriér

Ba_lik, letné pódium a výstavný pavilón, BratislavaBa_lik, letné pódium
a výstavný pavión
Františkánske nám., Bratislava
Autori: Matúš Vallo, Oliver
Sadovský
Autor foto: Paťo Safko

 

 

Schody na Hradnom vrchu, BratislavaSchody na Hradnom vrchu
Bratislava
Autori: Andrea Mikulajová, Juraj
Mikulaj
Autor foto: Tomáš Manina

 

 

Úprava námestia - Habánsky dvor, Veľké LeváreÚprava námestia
– Habánsky dvor
Veľké Leváre
Autori: Jaro Hrivnák, Jozef Frajka,
Boris Hochel
Autori foto: Boris Hochel, Jaro
Hrivnák, Jozef Frajka

 

Verejné priestory EUROVEA - Bulvár, BratislavaVerejné priestory
EUROVEA – Bulvár
Bratislava
Autori: Branislav Kaliský, Marek
Varga, Miroslav Vrábel, Ján
Kodoň, Michael Desvignee
Autori foto: Peter Prček, Martin Žilka

Vytlačiť