Odborná medzinárodná konferencia

Odborná medzinárodná konferencia

na tému Modulárna architektúra v meste 21. storočia

30. marca 2011 od 10.00 do 18.00 hod.

v rámci veľtrhu CONECO, kinosála Incheba Bratislava

Viac informácií priebežne na www.modularch.sk

 

 

30. 3. 2011 V BRATISLAVE/ PROGRAM KONFERENCIE

Blok I.

10.00
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. / mediátor 1. bloku
vedúci ústavu urbanizmu a územného plánovania Fakulty architektúry STU v Bratislave

10.15
Ing. Martin Hart (CZ)
zástupca výrobcu Koma Modular Construction, s. r. o.

„O moduloch a mobilite"

10.40
PhDr. Jiří Ryba (CZ)
pedagóg, sociológ, nakladateľ
„Kontajnery"

11.00
MgA. Jiří Sulženko (CZ)
kultúrny manažér a pedagóg DAMU Praha
„Dialóg architektúry, sociológie, umenia a susedov"

11.20
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
vedúci ústavu urbanizmu a územného plánovania Fakulty architektúry STU v Bratislave
„Urbanistické možnosti modulárnej architektúry"

11.40
Ing. arch. Ing. Petr Šikola (CZ)
vedúci Architekt DOMYJINAK, pedagóg KA FSv. ČVUT Praha
„Modulárne koncepty"

12.00
Ir. Caroline Bijvoet (NL)
vedúca architektka Bijvoet ARCHITECTUUR & STADSONTWERP, pedagogička Technickej univerzity v Delfte
„Potreba oprávnenej bezvýznamnosti"

Diskusia 20 minút
13.00 - 13.30 Coffee break

Blok II:

13.30
Ing. arch. Peter Vaněk (CZ) / mediátor 2. bloku
šéfredaktor a vydavateľ portálu EARCH.CZ

13.45
Ing. Jiří Stříbrný (CZ)
výkonný riaditeľ OKNOTHERM, s. r. o.
„Otvorové výplne pre modulárne stavby"

14.05
Libor Fiala (CZ)
obchodný zástupca firmy Schmachtl, s. r. o.
„Bezdrôtová elektroinštalácia"

14.25
Dipl. Ing. Jaroslav Benák (CZ)
projekčný konzultant modulovej výstavby
„Systémové riešenia modulovej výstavby"

14.45
Josef Mikulčík (CZ)
vedúci konštrukčného oddelenia Koma Modular Construction, s. r. o.
„Výroba modulov"

15.10
Ing. Igor Seifert (CZ)
technický riaditeľ spoločnosti NEMETCHEK, s. r. o.
„Prínos BIM riešení s dôrazom na modulárnu architektúru"

15.30
prof. Han Slawik (D)
vedúci architekt Slawik Architekten, pedagóg Leibnizovej Univerzity v Hannoveri
„Od kontajnerov k architektúre"

Diskusia 30 minút
17.00 - 18.00 Coffee break
a voľná diskusia s účastníkmi konferencie

 

Vytlačiť