Krištáľové krídlo 2010

AGASLen do konca októbra môžete nominovať významnú osobnosť na cenu Krištáľové krídlo 2010!

 

 

 

 

Už po štrnásty raz sa uskutoční výnimočná spoločenská udalosť Krištáľové krídlo 2010.

Cieľom je vyzdvihnúť významné osobnosti, ktoré svojou prácou a výsledkami zviditeľnili nielen seba a svoj odbor, ale aj našu krajinu. Navrhnite nomináciu osobnosti z oblasti, ktorá Vám je profesne blízka, a ktorej počin v roku 2010 vo Vás zarezonoval natoľko, že by bol hodný tohto ocenenia. Svoje návrhy nominácií môžete zasielať do 31. októbra. Aktuálne informácie nájdete na internetovej stránke www.kristalovekridlo.sk

Cena je uznaním za mimoriadne ľudské výkony v ôsmych kategóriách - hudba, šport, divadlo a audiovizuálne umenie, medicína a veda, publicistika a literatúra, hospodárstvo, výtvarné umenie, architektúra. Už tradične bude udelená aj mimoriadna cena - buď za celoživotné dielo, alebo pri dosiahnutí životného jubilea, za dosiahnutie úspechu za hranicami Slovenska, za výnimočný čin roka.

Laureáti Krištáľového krídla za rok 2009

Ondrej Šoth - divadlo a audiovizuálne umenie
Vlado Franc - publicistika a literatúra
Ján Breza - medicína a veda
Ivan Šesták - hospodárstvo
Ľubomír Závodný - architektúra
Vladimír Weiss - šport
Vladimír Gažovič - výtvarné umenie
Peter Mikuláš - hudba
Darina Laščiaková, Milan Čorba
- cena za celoživotné dielo

Vytlačiť