Kontrola Kvality na stavbách

Kontrola kvality na stavbách

Kontrola kvality na stavbách

1. diel

Stavebné výrobky

 

Vydavateľstvo EUROSTAV v týchto dňoch vydalo dlho očakávanú knižnú novinku „Kontrola kvality na stavbách – 1. diel – Stavebné výrobky“. Ide o knihu, ktorá má vyplniť medzeru na slovenskom odbornom knižnom trhu, pretože už viac ako 40 rokov nevyšla, ani na Slovensku ani v Čechách kniha, ktorá by sa komplexne zaoberala problematikou zabezpečenia kontroly kvality na stavbách. Pritom práve kvalita výslednej produkcie slovenského stavebníctva je, aj podľa rôznych analýz stavebného trhu, najslabším článkom slovenského stavebníctva. V snahe pomôcť riešiť tento stav sme pripravili vydavateľský zámer, ako cez odborné publikácie pomôcť riešiť kvalitu stavieb, a to prostredníctvom kvalifikovane uplatňovanej odbornej kontroly na stavbách.

Ponúkame Vám túto informáciu s cieľom, aby ste túto užitočnú knižnú novinku „Kontrola kvality na stavbách – 1. diel – Stavebné výrobky“ objednali pre Vašich pracovníkov, najmä pre pracovníkov technických útvarov a kontroly kvality, ale tiež pre stavbyvedúcich, majstrov, technických dozorov, ako aj pre všetkých ostatných pracovníkov, ktorí sa zúčastňujú na zabezpečovaní kvality stavebného diela vo vašej spoločnosti.

Ide o jedinečnú publikáciu, ktorá obsahuje všetky aktuálne informácie z danej problematiky po odbornej aj legislatívnej stránke, ponúka ich súhrn zrozumiteľne a v členení, ktoré zodpovedá najnovším trendom odbornej literatúry. Na knihe sa autorsky podieľalo viac ako 30 odborníkov a výsledok ich práce odborní recenzenti vysoko ohodnotili.

Vytlačiť