Knižné novinky

V máji tohto roku boli na slávnostnej recepcii Vydavateľstva Eurostav pokrstené nové knižné publikácie: 

 

Digitálna architektúraPublikácia Digitálna architektúra vovedie čitateľa do širokej a dynamickej oblasti digitálnej architektúry. Skúma dialóg architektúry s kultúrou a sleduje zmeny smerovania kultúry a architektonického myslenia. Vysvetľuje vznik digitálnej podoby architektúry, definuje hlavné teoretické rozhrania (geometrické, výpočtové a percepčné), ktoré ohraničujú koncept digitálnej architektúry. Hľadá hranice architektúry v jej súčasnej podobe i jej budúce formy, ktoré sú rôznorodé, posúvajú architektonické myslenie rôznymi smermi - od nových geometrií cez simulácie živých organizmov až po prepojenia hladkých povrchov a obrazu do architektonických prvkov.

Text  knihy je pútavý s množstvom faktov a referenciami o postupoch mnohých súčasných architektov či ateliérov, ktorými dokumentuje jednotlivé pokroky v tejto oblasti.

 

  

Rozhovory o architektúreKniha Rozhovory o architektúre je určená architektom ale aj investorom a širšej kultúrnej verejnosti. Prostredníctvom rozhovorov so 14 poprednými slovenskými architektmi sa čitatelia môžu dozvedieť názory architektov na to, čo je podľa nich  dobrá a kvalitná architektúra, aké sú predpoklady jej vzniku, aká je úroveň a kvalita slovenskej architektúry v porovnaní s architektúrou okolitých krajín atď. V druhej časti rozhovorov architekti uvádzajú príklady kvalitnej architektúry zo zahraničia a zo Slovenska. Kniha dáva prostredníctvom rozhovorov možnosť nahliadnuť aj za oponu vzniku a realizácie architektonických diel na Slovensku. Je ilustrovaná ukážkami diel slovenských a zahraničných architektov, ktoré architekti v rozhovoroch uviedli ako príklady kvalitnej architektúry.

V knihe sú publikované rozhovory s týmito architektmi: Ľ. Závodný, J. Šujan, A. Alexy, I. Kubík, P. Paňák, A. Klimková, R. Špaček, B. Kováč, P. Vodrážka, I. Gürtler, P. Suchánek, V. Šabík, J. M. Bahna, Š. Šlachta.   

 

 

Transportbetón

Publikácia Transportbetón, predstavuje komplexný pohľad na problematiku modernej technológie výroby a dopravy betónu. Prináša najnovšie poznatky z  tejto oblasti, ktoré  vhodne transformuje do praktickej roviny ich aplikácie priamo pri výrobe, doprave a spracovaní betónu. Poskytuje súhrnné informácie pre odbornú verejnosť zrozumiteľnou a vyčerpávajúcou formou.

Autori sa v jednotlivých kapitolách zaoberajú všetkými oblasťami transportbetónu v celom jeho komplexom ponímaní. Jednotlivé kapitoly sú venované zložkám betónu, vlastnostiam čerstvého a zatvrdnutého betónu, výrobe betónu a výrobným zariadeniam, dopravným systémom a zariadeniam pre spracovanie betónu, ako aj správnemu postupu pri jeho zhutňovaní a ošetrovaní. Značný priestor je venovaný vybraným druhom špeciálnych betónov. Publikácia informuje aj o v súčasnosti dôležitých aspektoch výroby a využitia transportbetónu, a to ekologických a ekonomických problémoch, ako aj o komplexnej kontrole kvality a obchodných vzťahoch medzi výrobcom transportbetónu a jeho odberateľom.

Publikácia je koncipovaná v širokých praktických súvislostiach, ktoré nadväzujú na teoretické základy materiálového inžinierstva a technológie betónu, čo ju predurčuje pre široký okruh záujemcov zo stavebnej praxe, ale aj pre študentov stredných i vysokých škôl.

Vytlačiť