Konferencia Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe

 

Odborná konferencia „Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe"

26. mája 2011 sa v bratislavskom hoteli TREND AUSTRIA konal 1. ročník odbornej medzinárodnej konferencie pod názvom „Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe", ktorej organizátorom bolo vydavateľstvo EUROSTAV. Na konferencii odznelo 15 veľmi zaujímavých odborných prednášok a na záver  všetci prednášatelia v rámci panelovej diskusie odpovedali na otázky auditória.

Zľava A. Joyce, ACE Brussel, Ing. arch. D. Lalíková, Vydavateľstvo Eurostav, prof. Ing. arch. R. Špaček

Konferenciu, na ktorej sa zúčastnilo takmer 150 účastníkov z radov architektov, projektantov, generálnych a marketingových manažérov firiem, pôsobiacich na stavebnom trhu, otvorila Darina Lalíková, šéfredaktorka vydavateľstva Eurostav. Vo svojom úvodnom príhovore zdôraznila, že motívom k usporiadaniu tejto konferencie je snaha prispieť k širšej osvete medzi odbornou architektonickou a stavbárskou verejnosťou o potrebe  šetrenia životného prostredia, znižovania energetickej náročnosti budov a k príprave a realizácii komplexne udržateľných projektov. Cieľom bola aj medzinárodná výmena skúseností z tejto oblasti, keďže na konferencií sa zišli odborníci nielen zo Slovenska, Česka, ale aj z Belgicka, Švajčiarska, Anglicka a Nemecka.

Medzinárodné stretnutie odborníkov

Úvodnú prednášku konferencie mal riaditeľ kancelárie ACE (Architects´ Council of Europe) architekt Adrian Joyce, ktorý hovoril o európskych cieľoch a iniciatívach ACE na podporu projektov udržateľnosti architektúry. Zmeny klímy, ničenie životného prostredia, prírodné katastrofy, demografické zmeny, ekonomické krízy, to všetko sú globálne problémy, ktorých riešenie je veľmi aktuálne a neznesie ďalší odklad. Preto EÚ prišla s iniciatívou 20/20/20 do roku 2020, čo konkrétne znamená, že do roku 2020 by sa mala znížiť v Európe spotreba energie o 20 %, zvýšiť podiel využitia obnoviteľných zdrojov energie o 20 % a o 20 % znížiť podiel emisií skleníkových plynov. A. Joyce hovoril o tom, že túto iniciatívu EÚ je potrebné chápať ako novú výzvu pre všetkých účastníkov investičného procesu a pre inšpiráciu ukázal niekoľko už realizovaných projektov udržateľnej architektúry v Európe.

Ing. Alena Ohradzanská, MDVRR SR, A. Joyce, ACE Brussel

Na prednášku A. Joyca nadviazala Ing. Alena Ohradzanská, riaditeľka odboru stavebníctva z MDVRR SR s informáciami o stave implementácie Európskej smernice o energetickej hospodárnosti budov na Slovensku. Keďže povinnosť projektovať a realizovať budovy s takmer nulovou spotrebou energie bude pre všetky budovy od roku 2020 aj na Slovensku, otázok na ňu bolo z pléna hneď niekoľko.

Na potrebu komplexnosti nazerania na problematiku udržateľnosti v architektúre a vo výstavbe upozornil vo svojej prednáške prof. R. Špaček „Kontexty udržateľnosti v architektúre a vo výstavbe". Okrem iného zdôraznil, že estetická hodnota stavby sa stáva podmienkou jej udržateľnosti a že architektúra získava „nárok" na udržateľnosť krásou, a až potom kvantifikovateľnými parametrami. Potrebu komplexného nazerania na problematiku udržateľnosti architektúry si vyžaduje podľa neho sústrediť našu pozornosť nielen na sledovanie energetických úspor v jednotlivých budovách. „Jeden dom v pasívnom štandarde zlepší ekonomiku a svedomie

jednej rodine, cieľom je ale globálne zlepšenie stavu. Konkrétne to znamená potrebu kvalitatívnej zmeny charakteru mesta smerom k EcoCity, SolarCity, kde už zníženie spotreby energie - odbúraním jednej elektrárne či teplárne - sa dá zaregistrovať".

Zľava H. Oester, agps.architectur Zürich - Los Angeles, prof. Ing. J. Hraška, Stavebná fakulta STU, Ing. arch. D. Borák, ČKA

Švajčiarsky architekt Hanspeter Oester a český architekt Dalibor Borák predstavili svoje konkrétne projekty udržateľnej architektúry a svoju  filozofiu prístupu k tvorbe. H. Oester prezentoval projekt budovy IUCN vo švajčiarskom Glande. Išlo o prestavbu a dostavbu budovy, ktorej investor požadoval návrh trvalo udržateľnej architektúry, ale bez navýšenia finančného rozpočtu za jej realizáciu. H. Oester zdôraznil, že trvalo udržateľné projekty si vyžadujú intenzívnu spoluprácu nielen s investorom, s profesistami - projektantami, ale aj výrobcami stavebných materiálov, ktorí môžu významnou mierou prispieť k vzniku komplexne udržateľných projektov. Dalibor Borák, český architekt, ktorý má zaujímavé realizácie aj na Slovensku, predstavil svoje návrhy troch aktívnych domov aj svoju filozofiu tvorby, ktorá vychádza z náboženstva Bahai (osobná zodpovednosť, tolerancia, spravodlivosť, harmónia).

Štvrtý „hráč"

V ďalších prednáškach rezonovala najmä potreba spolupráce architektov, projektantov a investorov s výrobcami stavebných látok, ktorí môžu výrazne prispievať k realizácii udržateľnej architektúry. Pre výrobcov stavebných látok sa udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe stáva tiež novou výzvou, keďže z povestného trojuholníka (investor - architekt - zhotoviteľ)  sa stáva štvoruholník, kde štvrtým hráčom je práve výrobca stavebných látok a materiálov.

Vo svete sú známe a používané rôzne systémy na meranie a certifikáciu udržateľných budov. Ktoré sú najznámejšie a čím sa od seba odlišujú hovoril vo svojej prednáške prof. Jozef Hraška. Podrobnejšie sa potom venoval najmä anglickému BREAAM a americkému LEED. Keďže jedným z cieľov EÚ je aj zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie v budovách, do programu konferencie bola zaradená aj táto téma. Venoval sa jej aj napríklad prof. Dušan Petráš, ktorý prezentoval možnosti ich využitia v nízkoteplotnom vykurovaní a vysokoteplotnom chladení.

Záverečná panelová diskusia, ktorú moderovali prof. R. Špaček a prof. D. Petráš, ktorí boli aj odbornými garantami konferencie, potvrdila opodstatnenosť konania konferencie práve na túto tému. Udržateľnosť života, udržateľnosť architektúry a výstavby a udržateľnosť životných scenárov sú témy, ktorým sa budeme musieť začať podstatne intenzívnejšie zaoberať všetci, ktorým nie je ľahostajný ďalší vývoj našej planéty a jej zachovanie pre ďalšie generácie.

_____________________________________

Spoluorganizátormi konferencie Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe boli Slovenská komora architektov, Slovenská komora stavebných inžinierov a Bratislavský samosprávny kraj.

Generálnymi reklamnými partnermi konferencie boli: Holcim a Skanska.

Reklamnými partnermi konferencie boli: Weber-Terranova, Schüco, YTONG, Premac, Fenestra Sk, KnaufInsulation

Odbornými partnermi konferencie boli spoločnosti: Velux a SKGBC. 

 

 

 

 

Foto: Golejová

Vytlačiť