Pomôžme výstavbe chaty pod Rysmi

Generálna rekonštrukcia najvyššie položenej (2250 m) a najmladšej tatranskej chaty postavenej v roku 1933 je v druhej etape. Aspoň podľa jej plánu - s prestavbou sa začalo 15. júna minulého roku a dokončenie chaty je zatiaľ naplánované na október tohto roka.

 

Keď sa koncom minulého októbra uzavrel prvý rok výstavby Chaty pod Rysmi, najväčšie obavy sa spájali s prezimovaním rozostavanej chaty a prípadným pádom snehovej lavíny. Snehu bolo hore túto zimu relatívne málo a chata ho prestála bez problémov, aj keď definitívny koniec zimy v horách ešte nenastal. Ostáva len veriť, že sa situácia so snehom nijako výrazne nezhorší a všetko pôjde podľa plánu. Čas do polovice júna, teda do ďalšej etapy rekonštrukcie, ubehne veľmi rýchlo a problémom budú opäť financie. Generálna rekonštrukcia sa síce realizuje aj vďaka štátnej dotácii, no tá, žiaľ, nepokrýva celé náklady výstavby. Vlastníci, resp. spoluvlastníci chaty, Klub slovenských turistov a Slovenský horolezecký spolok JAMES, preto hľadali a stále hľadajú ďalšie finančné zdroje vrátane svojich vlastných. Jedným zo sponzorov rekonštrukcie je aj spoločnosť Xella Slovensko, ktorá poskytla stavebný materiál YTONG v hodnote 16 400 eur.

Rozpočet stavby je 516 805 eur, štátne dotácia z roku 2006 bola vo výške 254 365 eur, pričom doterajšie náklady na výstavbu sú 333 154,17 eur, potrebných je ešte 183 650 eur. Aj keď prispeli mnohí sponzori, financií je stále málo. A tak je na mieste výzva na kúpu mimoriadnych členských známok SHS JAMES na podporu výstavby Chaty pod Rysmi, ktoré taktiež pomôžu. Známky v hodnote 5.-, 10.-, 20.- a 50.- eur je možné objednať mailom na sekretariáte SHS JAMES office@james.sk. Po objednávke známky či známok vo zvolenej hodnote je potrebné finančnú sumu poukázať na účet spolku vo VÚB banke číslo účtu 6233112/0200, var. symbol 20102011 (to sú roky výstavby chaty), a po pripísaní sumy na účet budú známky zaslané poštou. Známky sa dajú priamo kúpiť na sekretariáte spolku a na Chate pod Rysmi, budú k dispozícii aj na veľkých spolkových akciách, festivaloch a podobne. Priatelia z Českej republiky si môžu známky objednať aj na Českom horolezeckom zväze a sumu uhradiť na jeho účet, aby nemuseli robiť drahý bankový prevod na Slovensko.

Všetkým, ktorí pomohli alebo pomôžu zakúpením mimoriadnej členskej známky patrí veľká vďaka. Veríme, že sa nájde dosť ľudí, firiem a inštitúcií, ktorým Chata pod Rysmi nie je ľahostajná a vďaka ktorým bude dokončená koncom októbra tohto roku pre turistickú a horolezeckú verejnosť.


Vytlačiť