Nominácie CEZAAR 2011

Rekordný počet prihlásených diel, vysoká kvalita, inovatívne prístupy a výrazné zastúpenie mladej architektonickej generácie – tak to je charakteristika 10. jubilejného ročníka Ceny Slovenskej komory architektov za architektúru – CE∙ZA∙AR 2011. Nominácie na túto cenu za architektúru, ktorú organizuje Slovenská komora architektov, sú už známe. Cena sa udeľuje každoročne za vynikajúci profesionálny výkon – zrealizované architektonické dielo, ktoré významne prispieva k obohateniu hmotnej kultúry na Slovensku. Cena sa udeľuje v šiestich kategóriách: Rodinné domy, Bytové domy, Občianske a priemyselné budovy, Rekonštrukcia a obnova budov, Interiér, Exteriér. Hlavným poslaním je informovanie o dianí na poli architektúry za posledný rok a predstavenie architektonických diel širšej verejnosti.

Tento rok bolo do súťaže prihlásených neuveriteľných 99 architektonických diel. V doterajšej histórii ceny je to najvyšší počet prihlásených diel a zároveň najviac diel porota vybrala aj pre osobnú obhliadku.

Výber renomovanej odbornej poroty je zárukou nestranného výberu nominácií a cien. Tento rok tvorí porotu šesť domácich a zahraničných osobností architektúry: Jiří Suchomel (CZ) – predseda poroty, Andrej Alexy (SK), John B.W. Bosch (NL), Aleš Burian (CZ), Peter Riepl (AT), Iľja Skoček (SK) a scénograf Peter Čanecký, (SK).

Hodnotenie prihlásených diel prebehlo aj tento rok vo dvoch kolách. Snahou porotcov bolo vybrať spomedzi nich najzaujímavejšie a najkomplexnejšie diela, ktoré v druhom kole navštívili. Na základe obhliadky rozhodli o udelení nominácií a zároveň o udelení cien v jednotlivých kategóriách. Hlasovanie bolo tajné a jeho výsledky sú zatiaľ známe iba predsedovi poroty. Laureáti CE∙ZA∙AR 2011 budú zverejnení na galavečere, spojenom s odovzdávaním cien, na začiatku októbra 2011.

 Svoj názor bude opäť môcť vysloviť aj verejnosť a to prostredníctvom hlasovania v Cene verejnosti v priebehu augusta a septembra na internete.

(red.)


NOMINOVANÉ ARCHITEKTONICKÉ DIELA


Kategória RODINNÉ DOMY

OTIO, Dom pri fare, Nitra – Dražovce, Autor: Sebastian Nagy, Autor foto: P. Safko

 

Dom Zlomu, Kynceľova ul, Bratislava, Autori: Branislav Hovorka, Martin Paulíny, Autori foto: B. Hovorka, M. Paulíny

 

Rodinný dom Medzi stromami, Cabaj, Autor: Viktor Šabík, Autor foto: D. Veselský

 

Kategória BYTOVÉ DOMY

Bytový komplex Minergo, Bratislava, Autori: Juraj Hantabal, Michaela Hantabalová, Spolupráca: Kristína Izáková, Autor foto: J. Hantabal

 

Rezidencia Záhorská, Bratislava–Záhorská Bystrica, Autor: Norbert Šmondrk a štúdio K.F.A., Autor foto: Ľ. Stacho

 

Polyfunkčný objekt RETRO, Bratislava, Autor: René Baranyai, Spolupráca: Ján Franz, Peter Novotný, Miroslav Prokopovič, Autor foto: P. Safko

 

Kategória OBČIANSKE A PRIEMYSELNÉ BUDOVY

Centrála firmy Phoenix Zeppelin, B. Bystrica, Autori: Branislav Hovorka, Štefan Moravčík, Martin Paulíny, Autori foto: B. Hovorka, Š. Moravčík

 

Letné kúpalisko Lamač, Bratislava Lamač, Autor: Katarína Šináková, Autor foto: A. Trizuljak

 

AVELANE CLINIC, Nitra, Autori: Martin Bajtek, Matúš Konček, Martin, Matunák, Luboš Polaček, Autor foto: A. Trizuljak

 

Kategória REKONŠTRUKCIA A OBNOVA STAVIEB

Rímsko-katolícky kostol Zvestovania Pána, Nová Lesná, Autor: Tomáš Bujna, Autori foto: T. Bujna, S. Dudík

 

Centrum sociálnych služieb, Poprad, Autori: Miloslav Dulík, Branislav Rzyman, Autori foto: R. Kočan, M. Dulík, B. Rzyman

 

Rekonštrukcia zimného štadióna O. Nepelu, Bratislava, Autori: D. Fischer, J. Jacko, R. Koseček, Z. Samoľ, M. Vychodil, Interiér: K. Fischerová, D. Kalenkáš, T. Závodná, J. Závodný, Spolupráca: M. Brzý, V. Fuček, I. Lauko, M. Valúšek, Autor foto: P. Meluš

 

Kategória INTERIÉR

RUMANSKÝ Art Centre, Liptovský Mikuláš, Autor: Ján Revaj, Autor foto: M. Rumanský

 

Variabilný strop – rekonštrukcia interiéru sály, kultúrneho domu, Bratislava–Záh. Bystrica, Autor: Ladislav Slabey, Autori foto: M. Lago, L. Slabey

 

Kníhkupectvo Alexis, Bratislava, Autori: Martin Jančok, Aleš Šedivec, Autori foto: T. Amtmann, M. Jančok, Š. Kliman, A. Šedivec

 

Kategória EXTERIÉR

Nitra – Vršok: Pokračovanie pešej zóny, Nitra, Autori: Tibor Zelenický, Patrícia Kvasnicová Spolupráca: Marián Žilík, Autori foto: T. Zelenický, M. Žilík

 

MÓLO – kultúrny pavilón, Martin, Autori: Martin Lepej, Michal Riabič, Richard Murgaš, Autori foto: B. Boďa, M. Fabian

 

Letná terasa reštaurácie Pálenica, Jelšovce, Autor: Viktor Šabík, Spolupráca: Marián Haberland, Autor foto: V. Šabík

 

Vytlačiť