2015/2016

NOMINÁCIE NA CENU VISIO 2020 ZA ROK 2015/2016

 

Nominácie na cenu časopisu EUROSTAV Cena VISIO 2020 za rok 2015/2016 za najvýraznejší čin v oblasti udržateľnej architektúry a výstavby sú už známe. Rozhodla o tom na svojom zasadnutí 1. marca 2015 odborná porota v zložení prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc. a prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.(odborní garanti konferencie Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe), predseda Slovenskej rady pre zelené budovy Ing. Pavol Kukura a šéfredaktorka časopisu EUROSTAV Ing. arch. Darina Lalíková, CSc. Odborná porota nominovala do tohto ročníka súťaže 3 subjekty.

O tom, kto z nominovaných sa stane nakoniec laureátom už 5. ročníka Ceny VISIO 2020 sa dozvieme na spoločenskom večere, ktorý sa bude konať 21. apríla 2016 v átriu SLSP. Spoločenský večer bude nasledovať bezprostredne po ukončení odbornej konferencie na tému “Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe, ktorá sa bude konať v rovnaký deň v kongresovej sále SLSP a ktorej organizátormi sú vydavateľstvo EUROSTAV a Slovenská rada pre zelené budovy.

Viac o cene VISIO 2020.

 

Hlasovať za svojho favorita ste mohli hlasovať od 15. marca do 15. apríla.

Zo všetkých hlasujúcich vyžrebujeme TROCH, ktorí sa budú môcť zúčastniť konferencie Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe zadarmo.

                                       

                                      

NOMINÁCIE


Obchodný reťazec Lidl za logistické centrum v Seredi

Logistické centrum v Seredi, ktorého investorom je Lidl a bolo otvorené koncom februára tohto roka, získalo najvyšší možný stupeň ekologickej certifikácie „BREEAM Outstanding“. Takýto certifikát má zatiaľ na svete len 14 budov tohto typu a zároveň je to prvý komplex na Slovensku s najvyšším možným hodnotením z hľadiska udržateľnosti. Takéto vysoké hodnotenie získalo centrum vďaka premyslenej koncepcii návrhu, ktoré bolo postavené na využívaní technológií ohľaduplných voči životnému prostrediu. Centrum je umiestnené v blízkosti rýchlostnej komunikácie, spájajúcej Sereď s Trnavou a Nitrou. V celom komplexe sa napríklad zachytáva dažďová voda, súčasťou areálu sú sadové úpravy na ploche 2,5 hektára, ktoré živou zeleňou vyvažujú celkovú rozlohu 128-tisíc štvorcových metrov logistického centra. V celej budove je nainštalované úsporné LED osvetlenie. To ročne prinesie výraznú úsporu elektrickej energie, ktorá by pri klasickom osvetlení vystačila pre 400 rodinných domov. Chladiarenské zariadenia využívajú enviromentálne zodpovednú zmes na prírodnej báze, teplo získané z chladenia sa využíva na spätné vykurovanie, súčasťou skladu sú nabíjacie stanice pre elektromobily – všetky manipulačné vozíky jazdia na elektrický pohon.

                                                                             

Divízia Isover koncernu Saint Gobain za osvetu témy udržateľnosti a energetickej efektívnosti na Slovensku

Isover systematicky a dlhodobo podporuje osvetu témy udržateľnosti a energetickej efektívnosti najmä medzi projektantami a architektami, ale aj investormi a širšou verejnosťou. Podporuje tiež vznik zaujímavých konceptov udržateľnej architektúry na Slovensku. Aj vďaka ich odbornej aj finančnej podpore vznikol v uplynulom roku prvý zelený bytový dom na Slovensku: Zelené atrium v Trnave, ktorý má ambíciu získať v oblasti merania a certifikácie udržateľnosti certifikát LEED Platinum. Je tiež organizátorom medzinárodnej študentskej súťaže pre študentov architektonického a stavebného zamerania. Tento rok sa bude konať už jej 12. ročník a od prvého ročníka je orientovaná svojim zadaním na udržateľné a energeticky efektívne návrhy riešenia v konkrétnych lokalitách v Európe aj vo svete. Spoločnosť Isover môže ísť tiež príkladom čo sa týka výroby vlastných produktov, keďže už od roku 2003 sa systematicky snaží zvyšovať podiel recyklovaných vstupov pri výrobe a v súčasnosti dosiahla pri niektorých výrobkoch už ich 80 % podiel, zaviedla službu zberu nespotrebovaného EPS zo stavieb a snaží sa tiež prinášať inovatívne produkty pre realizácie udržateľnej architektúry.

 

Ján Legény, Peter Morgenstein za knihu Solárna stratégia udržateľného mesta

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kniha vyšla v lete minulého roka vo vydavateľstve STU. Autori v nej zhrnuli poznatky z oblasti udržateľnosti vo výstavbe. 

“Publikácia je nesmierne cenným prínosom ku stále naliehavejšej výzve zmeniť hospodárenie s energiou pri výstavbe nielen budov, ale celých miest. Energetická sebestačnosť budovy je už dnes teoreticky bezproblémová, v úrovni mesta je to však celkom iné a bol by zásadný omyl domnievať sa, že ak vyriešime hoci aj všetky budovy, máme vyriešené aj mesto. Publikácia správne poukazuje na súvislosti budov a dopravy na komunikáciách pri hľadaní úspor energie, darmo ušetríme na budove, keď úsporu premrháme na doprave. Publikácia prináša inšpirácie pre konkrétnu tvorbu miest, nie však formou jednoduchých receptov, skôr nastoľuje otázky”. (Citácia z recenzie knihy od J. Komrsku, publikovanej v ARCH 11/2015)

Vytlačiť