Program

Odborný program 3. ročníka konferencie Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe. Hlavná téma tohto ročníka: Inovácie v udržateľnej architektúre (v novostavbách, ale aj pri obnove, rekonštrukciách, modernizáciach budov). Konferencia sa koná pod záštitou ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Jána Počiatka. Termín konania: 25. 4. 2013. Miesto konania: kongresová sála v centrále SLSP, Tomášikova ulica, Bratislava.

 

08:15 - 09:00 hod.   Registrácia účastníkov
     
    1. BLOK - ÚVODNÝ
09:00 - 09:20 hod.   prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc., FA STU Bratislava
Kam smerujú inovácie v udržateľnej architektúre?
     
09:20 - 09:40 hod.   Ing. Alena Ohradzanská, MDVRR SR
Nové právne a technické predpisy pre energetickú hospodárnosť budov
     
09:40 - 10:00 hod.   Ing. Peter Bohuš, e-Dome
Udržateľnosť a energetická efektívnosť budov z pohľadu praxe
     
10:00 - 10:10 hod.   Diskusia k predneseným príspevkom
     
10:10 - 10:25 hod.   Prestávka na kávu
     
    2. BLOK - ARCHITEKTONICKÝ
10:25 - 11:15 hod.   Roddy Langmuir, architekt, Cullinan studio, Londýn
Conversations with Context
     
11:15 - 12:00 hod.   Ing. arch. Ivan Kubík, Ateliér Ivan Kubík
Predstavenie projektu Centrál (strieborný LEED certifikát) z pohľadu architektúry a udržateľnosti a s dôrazom na použitie technologických inovácií
     
12:00 - 12:50 hod.   Ing. arch. Ladislav Nagy, CEPM
Predstavenie projektu Business  Fórum  Bratislava z pohľadu architektúry a udržateľnosti s dôrazom na použité technické a technologické inovácie
     
12:50 - 13:00 hod.   Diskusia k predneseným príspevkom
     
13:00 - 14:00 hod.   Prestávka a obed
     
14:00 - 14:45 hod.   Jean-Philippe Vassal, LACATON & VASSAL ARCHITECTES, Paríž
Udržateľné projekty z dielne LACATON & VASSAL ARCHITECTES
     
14:45 - 15:10 hod.   Ing. arch. Aleš Papp, Cuboid
Predstavenie projektu City Green Court od Richarda Meiera v Prahe, ktorý získal LEED Platinum
     
15:10 - 15:30 hod.   Ing. Petr Horňák, Skanska CZ
Od projektu k realizácii udržateľnej architektúry na príklade City Green Court v Prahe
     
15:30 - 15:50 hod.   Jens Jacobsen, Bene AG
Smart and sustainable ways of working (Udržateľnosť v riešení  interiérov kancelárií)
     
15:50 - 16:00 hod.   Diskusia k predneseným príspevkom
     
16:00 - 16:15 hod.   Prestávka na kávu
     
    3. BLOK - INOVÁCIE V UDRŽATEĽNEJ VÝSTAVBE
16:15 - 16:30 hod.   Patrik Polakovič, Holcim
Inovácie pre udržateľnú výstavbu v stavebných produktoch a aplikáciách na báze cementu 
     
16:30 - 16:45 hod.   Ing. Igor Borguľa, Rehau
Technické riešenia REHAU pre udržateľnú architektúru
     
16:45 - 17:00 hod.
  Gernot Wagner, POOR Rakúsko
Nové technologické postupy a inovácie pri výstavbe udržateľných budov
     
17:00 - 17:15 hod.   prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., SvF STU Bratislava
Inovácie v progresívnych systémoch techniky prostredia 
     
17:15 - 17:25 hod.   Diskusia k predneseným príspevkom
     
    4. BLOK - PANELOVÁ DISKUSIA
17:25 - 18:25 hod.   Záverečná panelová diskusia
     
od 18:30 hod.  

Spoločenský večer spojený s odovzdávaním ceny časopisu Eurostav: CENA VISIO 2020
Miesto: átrium budovy SLSP, Tomášikova ul., Bratislava

Sustainability in architecture and construction - program of conference - english.pdf

Vytlačiť