Základné informácie

------------------------------------------------------
MEDZINÁRODNÁ ODBORNÁ KONFERENCIA

4. ROČNÍK EUROSTAV CONFERENCE A 1. ROČNÍK KONFERENCIE SKGBC

UDRŽATEĽNOSŤ V ARCHITEKTÚRE A VO VÝSTAVBE


Hlavná téma: Inovácie  v udržateľnej architektúre a výstavbe

10. apríla 2014 v kongresovej sále SLSP, Tomášikova 48, Bratislava

------------------------------------------------------


Vydavateľstvo EUROSTAV tentoraz v spolupráci so Slovenskou radou pre zelené budovy (SKGBC) pripravujú ďalší, v poradí už 4. ročník medzinárodnej odbornej konferencie na stále aktuálnu tému Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe. Konferencia sa bude konať 10. apríla 2014 v kongresovej sále Slovenskej sporiteľne na Tomášikovej 48 v Bratislave.

Zámerom konferencie „Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe“ bude riešiť kľúčové otázky a trendy týkajúce sa udržateľných budov v regióne strednej a východnej Európy. Chce osloviť firmy i jednotlivcov, ktorí sa chcú zapojiť do rozvoja udržateľnej architektúry a stavebníctva na Slovensku.

V súčasnosti prebieha viacero legislatívnych zmien a pojem „udržateľné“ alebo „zelené“ budovy sa postupne dostáva do povedomia odbornej i laickej verejnosti.

V odvetví slovenského stavebníctva prebieha výrazná transformácia. Pôvodné legislatívne normy a modely sú nahradzované novšími, inovatívnejšími, efektívnejšími a zodpovednejšími voči ekonomike, prírode i ľuďom samotným. Tento trend možno označiť ako udržateľná výstavba.

Región strednej a východnej Európy je myšlienke udržateľných budov naklonený a nemožno ju ignorovať. Zelené budovy sú výzvou a príležitosťou pre firmy, ktorých správanie je zodpovedné, chcú byť súčasťou tejto transformácie a získať z nej.

----------------------------------------------------------
Na konferencii vystúpia aj:

   
Tina Saaby,
Dánsko
Hlavná architekta Kodane, ktorá pripravuje ambiciózny plán pre zdravý život v meste Kodaň, ktoré by sa malo stať už v roku 2025 CO2 neutrál
  Martin Haas,
Nemecko a USA
Architekt a spoluzakladateľ architektonickej kancelárie haas cook zemmrich STUDIO2050 a hosťujúci profesor na University of Pennsylvania, Philadelphia
  Kasper Guldager Jørgensen, Dánsko
Architekt a partner architektonickej kancelárie
GXN a riaditeľ oddelenia inovácií 3XN, ktorá mapuje technické a technologické inovácie pre oblasť udržateľnej architektúry

----------------------------------------------------------

Konferencia je určená všetkým účastníkom investičného procesu, od architektov, projektantov, manažérov firiem pôsobiacich na stavebnom trhu, až po developerov a investorov.

Cieľom konferencie bude  prispieť k širšej osvete témy konferencie medzi odbornou verejnosťou, medzinárodná výmena skúseností, zviditeľniť projekty udržateľnej architektúry, pripravované i realizované u nás  aj v zahraničí, poukázať najmä na špecifiká procesu navrhovania a manažovania výstavby, ktorej výsledkom má byť udržateľná architektúra,  vytvoriť priestor na odborné diskusie rozhodujúcich subjektov na stavebnom trhu počas konferencie aj spoločenského večera.

 
 
----------------------------------------------------------   
     
ORGANIZÁTORI
  SPOLUORGANIZÁTORI
  
 

Konferencia sa koná pod záštitou

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.


GENERÁLNY PARTNER


ŠPECIÁLNI PARTNERI

 


HLAVNÍ PARTNERI

 


ODBORNÍ PARTNERI

   
 

   


PARTNERI

       
   


PARTNER CENY VISIO


MEDIÁLNI PARTNERI

   
     
     

 

Súvisiace články:

Tlačová správa: Inšpiratívne príklady zo zahraničia

Vytlačiť