Prihláška

« Späť na základné informácie
« Späť na program

AKO SA REGISTROVAŤ

Prihlásiť sa môžete vyplnením tejto prihlášky (prihláška.doc) a jej zaslaním poštou alebo e-mailom na: eurostav@eurostav.sk alebo vyplnením online formulára.

Daňový doklad obdržíte do 15 dní od úhrady alebo v deň realizácie akcie. Prihláška na konferenciu bude akceptovaná po jej zaslaní a nabehnutí platby na účet. Zaslaním Vašej prihlášky vyjadrujete súhlas s uvedenými podmienkami akcie. Akceptované sú aj prihlášky zaslané e-mailom.

  • Číslo účtu: 6316646112/0200, IBAN: SK9402000000006316646112
  • VS: IČO alebo dátum narodenia

Storno podmienky

 Stornovací poplatok je 50% zo zaplatenej ceny. Od 31. marca  2013 predstavuje storno poplatok 100% účastníckeho poplatku. Pri zrušení registrácie po uvedenom termíne sa poplatok nevracia. Namiesto prihláseného účastníka sa môže zúčastniť náhradný účastník.

Ako sa registrovať

 Vyplnenú prihlášku vo všetkých kolonkách pre vystavenie zálohovej faktúry zašlite s kópiou bankového výpisu o uhradení do 5. apríla 2013 poštou, faxom, e-mailom : eurostav@eurostav.sk

Daňový doklad obdržíte do 15 dní od zaplatenia alebo v deň realizácie akcie.

Bankové spojenie

 Všeobecná úverová banka a.s.

Číslo účtu: 6316646112/0200

IBAN: SK9402000000006316646112

Var.symbol: Vaše IČO alebo DÁTUM NARODENIA

Bankové poplatky hradí účastník.

Vytlačiť