Základné informácie

1. slovenská BIM konferencia s medzinárodnou účasťou

Building Information Modeling (BIM) - teória verzus prax

Termín konania: 22. október 2015

Miesto konania: kongresová sála SLSP, Tomášiková 48, Bratislava

 

ORGANIZÁTORI

          

 

ODBORNÍ GARANTI

                

 

Konferencia sa koná pod záštitou
Ministerstva dopravy, výstavby aregionálneho rozvoja SR

 

ZÁMER KONFERENCIE

Zámerom konferencie je robiť osvetu v presadzovaní technológie Informačného modelu budovy -(z anglického výrazu Building Information Modeling) do odbornej praxe na úrovni všetkých účastníkov stavebného procesu a v rámci celého životného cyklu budovy.

Zámerom je, na základe vývoja a trendu používania BIM technológie v stavebníctve v zahraničí, poukázať na výhody použitia BIM technológie v praxi aj na Slovensku, keďže ide o revolučný spôsob komunikácie pri príprave, procese výstavby a správe budov (Facility Management).

Hlavným prínosom BIM technológie je šetrenie investičných a prevádzkových nákladov vo výstavbe a správe budov a teda z využitia technológie BIM v praxi môžu profitovať naozaj všetci účastníci procesu výstavby aj prevádzky budovy. 


CIELE KONFERENCIE

• medzinárodná výmena skúseností,
• širšia osveta témy medzi odbornou verejnosťou,
• zviditeľnenie projektov spracovaných technológiou BIM na Slovensku aj v zahraničí,
• upriamenie pozornosti na špecifiká procesu navrhovania a manažovania výstavby v technológii BIM,
• vytvorenie priestoru na odborné diskusie rozhodujúcich subjektov na stavebnom trhu počas konferencie.

 

KONFERENCIA JE URČENÁ

Všetkým účastníkom investičného procesu: od architektov, projektantov, manažérom stavebných a obchodných firiem, pôsobiacich na stavebnom trhu, developerom ainvestorom, facility manažérom a prevádzkovateľom budov.

 

GENERÁLNI PARTNERI

               

         

HLAVNÍ PARTNERI
     

 
         

 
 

 

         
PARTNERI
       
       
 PRODUKTOVÝ PARTNER      
           
Vytlačiť