Nominácie XII. ročníka architektonickej súťaže CE•ZA•AR 2013

O ocenení  CE·ZA·AR 2013

Slovenská komora architektov, stavovská organizácia autorizovaných architektov na Slovensku, vyhlásila koncom februára tohto roka XII. ročník etablovanej referenčnej súťaže CE·ZA·AR 2013 – Ceny za architektúru. Ocenenie je udeľované vybraným architektonickým dielam spomedzi prihlásených uchádzačov v šiestich rozdielnych typologických kategóriách (Rodinné domy, Bytové domy, Občianske a priemyselné budovy, Rekonštrukcia a obnova budov, Interiér, Exteriér) na základe hodnotenia medzinárodnej odbornej poroty.

Úlohou ocenenia CE·ZA·AR je zdôrazniť kultúrnu hodnotu architektonických diel, podporovať excelentnosť profesionálnych výkonov architektov, poukázať na kvalitu budovaného životného prostredia a predovšetkým kultivovať verejné povedomie o architektúre ako takej. Práve z tohto dôvodu vkladá Slovenská komora architektov, reprezentovaná predstavenstvom, mnoho úsilia do organizácie i propagácie súťaže. Jedenásť úspešných ročníkov je dôkazom dôležitosti odbornej, ale aj laickej reflexie architektúry.


Kto rozhoduje o udelení cien

Výber semifinálových diel, udeľovanie nominácií i voľba víťazov ocenenia CE·ZA·AR 2013 náleží sedemčlennej porote, zloženej z domácich i zahraničných odborníkov. Členmi tohtoročnej poroty sú:

Mgr. Akad. arch. Roman Brychta (architekt a pedagóg, Praha),
DPLG Patrick Colombier (architekt, Paríž),
Mgr. Michal Hvorecký (spisovateľ, Bratislava),
Ing. arch. Martin Jančok (architekt, Bratislava),
Mag. arch. Beny Meier (architekt, Villach),
Ing. Arch. MgA. Osamu Okamura (architekt, Praha),
Ing. arch. Vladimír Vršanský (architekt, Bratislava),
Predsedom poroty sa pre tento ročník stal francúzsky architekt DPLG Patrick Colombier.

Z hodnotiacich úsudkov poroty vyplýva, že aktuálny XII. ročník ocenenia CE·ZA·AR 2013 fandí nielen mladým architektom, ale aj tým, ktorí v dobe finančnej krízy zohľadnili ekonomické riešenia architektúry. Členovia poroty nastavili slovenskej architektúre zrkadlo pod iným uhlom, pričom sumarizovali vynikajúci profesionálny výkon architektov v širšom typologickom spektre.

Počas dlhých rozhovorov polemizovali nielen o stave našej architektúry, jej obraze, ale aj o jej celoročnom prínose. I samotný odkaz Ceny bol hlavnou témou mnohých vášnivých debát. Porota sa jednoznačne priklonila k nasmerovaniu Ceny do radov širokej verejnosti. Nominované diela nesú jasný odkaz na jednoduchosť, funkčnosť, účelnosť a ekonomickosť.


Priebeh hodnotenia poroty

V máji a júni prebehlo dvojkolové zasadnutie sedemčlennej medzinárodnej poroty, ktorá z celkového počtu 77 prihlásených architektonických diel vybrala 22 postupových (semifinálových) diel. Z nich na základe osobnej obhliadky napokon zvolila 17 nominácií – štyri nominácie v kategórii Interiér, po tri[DB1]  v kategóriách Bytové domy, Rekonštrukcia a obnova budov a Rodinné domy a po dve v kategóriách Exteriér a Občianske a priemyselné budovy. Jedno z víťazných diel navrhne porota na nomináciu na prestížnu Cenu Európskej únie Mies van der Rohe Award. Nominácie na Cenu za architektúru CE·ZA·AR 2013 boli v súlade so štatútom ocenenia udelené nasledovne:

RODINNÉ DOMY

1. Rekreačná chata, Nižný Klatov

autori: Michal Mihaľák, Ján Kánocz

autor foto: Ján Kánocz

 

 

2. Villa Atrio, Srnčia ulica, Bratislava

autor: Sebastian Nagy

autor foto: Paťo Safko

 

 

3. DupleXS, Bratislava

autor: Branislav Loskot, Jaroslav Takáč, Peter Kukučka

autor foto: at26

 

 

BYTOVÉ DOMY

1. Obytný súbor Mlyn, Konečná 2, Ivanka pri Nitre

autori: Lubomír Pochaba, Juraj Husár

autor foto: Lubomír Pochaba

 

 

2. Bytový komplex Alfa Beta Gama, Bartókova ulica 2 b/c/d, Bratislava

autori: Peter Čavara, Peter Sány

autor foto: Peter Sány

 

 

3. Slnečnice / Južné mesto bytové domy, Žltá ulica, Petržalka - juh, Bratislava V

autori: Juraj Benetin, Miroslav Čatloš, Matej Grébert, Peter Cibulka, Juraj Česelský, Ján Droždiak, Miroslava Gašparová

autori foto: Pavel Meluš, Katarína Dohányová

 

 

OBČIANSKE A PRIEMYSELNÉ BUDOVY

1. Cassovar Košice, polyfunkčný objekt, Žriedlova, Košice

autori: Ľubomír Závodný, Tomáš Auxt, Tomáš Bartko

autor foto: Ľubo Stacho

 

 

2. Administratívne centrum Reding Tower 2, Račianska ulica, Bratislava

autori: Peter Vitko, Kornel Kobák

autor foto: Ľubo Stacho

 

 

REKONŠTRUKCIA  a OBNOVA BUDOV

1. Rekonštrukcia a modernizácia budovy Krajského súdu, Skuteckého 7, Banská Bystrica

autori: Igor Teplan, Miloš Pivko, Eva Teplanová, Katarína Pivková

autor foto: Igor Teplan

 

 

2. Rekonštrukcia horárne vo Vyšnej Boci, Vyšná Boca 179/1

autori: Štefan Polakovič, Lukáš Kordík, Jana Benková

autori foto: Lukáš Kordík, GUTGUT

 

 

3. Rekonštrukcia rodinného domu SAAL, Trnava

autori: Tomáš Szöke, Ivan Príkopský, Katarína Príkopská

autor foto: Ivan Príkopský

 

 

INTERIÉR

1. Byt v Nitre, Nitra

autori: Katarína Príkopská, Ivan Príkopský, Tomáš Szöke

autor foto: Ivan Príkopský

 

 

2. Bratislavská pobočka firmy WBP Online, Eurovea Central 2, Pribinova 6, Bratislava

autori: Matúš Vallo, Oliver Sadovský, Peter Janeček, Branislav Husárik

autor foto: Paťo Safko

 

 

3. Winebar Vínimka Ventúrska, Bratislava

autori: Kalin Cakov, Metodiy Monev, Ján Obušek,  Vladimír Schmidt, Katy Karsayová, Tomáš Fojtík, Michal Tatranský, Peter Turanský

autori foto: Peter Turanský, Metodiy Monev, Ján Pavúr

 

 

4. Interiér bytu na Páričkovej ul. 8, Bratislava

autori: Štefan Polakovič, Lukáš Kordík, Peter Jurkovič

spolupráca: Ivan Príkopský

autor foto: Peter Čintalan

 


EXTERIÉR

1. Košický hrad - revitalizácia na vrchu Hradová, Košice 1 – Sever

autori: Ján Sekan, Richard Krajči, Branislav Ivan

autor foto: Ján Sekan

 

 

2. Verejné priestranstvá Palárikovo, Hlavná 92, Palárikovo

autori: Anna Dobrucká, Marián Baláž, Eva Vyrosteková

autori  foto: Anna Dobrucká

 

Vyhlásenie víťazov

Odborná porota zároveň v tajnom hlasovaní rozhodla o konkrétnych víťazoch v jednotlivých kategóriách. Zoznam laureátov Ceny za architektúru CE·ZA·AR 2013 je však známy len predsedovi poroty a ostane utajený až do okamihu slávnostného odovzdávania cien, ktoré prebehne počas galavečera 10. októbra 2013 v Bratislave.

 

Vyhlasovateľ súťaže: Slovenská komora architektov, www.komarch.sk

Organizačný partner CE·ZA·AR 2013: design factory, www.designfactory.sk

CE∙ZA∙AR aj na: www.facebook.com/cenazaarchitekturu


Vytlačiť