Krištáľové krídlo - 18. ročník ocenenia významných osobností

Slávnostné vyhlasovanie osobností 18. ročníka Krištáľového krídla sa bude konať v novej budove SND 1. februára 2015. Záštitu nad podujatím prevzal prezident Slovenskej republiky pán Andrej Kiska. Galavečer sa bude vysielať aj v priamom prenose na RTVS. Krištáľové krídlo je významnou aktivitou, ktorej cieľom je zviditeľnenie významných osobností a ich počinov z oblasti divadla a filmu, medicíny a vedy, publicistiky, hospodárstva, výtvarného umenia, architektúry a hudby. Cena Krištáľové krídlo je odovzdávaná aj ako Mimoriadna cena za celoživotné dielo.


Kategória Architektúra

2. decembra sa v priestoroch Fakulty architektúry STU konalo zasadnutie poroty v kategórii Architektúra. Porote predsedala dekanka FA STU doc. Ing. arch. Ľubica Vítková, PhD., a členmi poroty boli minuloročný laureát Krištáľového krídla za Architektúru Ing. arch. Irakli Eristavi, Ing. arch. Iľja Skoček ml. autorizovaný architekt SKA, Ing. arch. Darina Lalíková, CSc., konateľka vydavateľstva EUROSTAV a  laureát Kristáľového krídla 2011 v kategórii Architektúra Ing. arch. Ivan Masár.  Odborná porota sa zhodla, že na cenu Krištáľové krídlo 2014 nominuje architekta Štefana Polakoviča, Jána Kukuľu a Petra Jurkoviča.

NOMINOVANÍ V KATEGÓRII ARCHITEKTÚRA

Štefan Polakovič                 Ján Kukuľa                 Peter Jurkovič
                               
Nominovaný  je predovšetkým za architektonický návrh a realizáciu rekonštrukcie panelového domu v Rimavskej Sobote a za Loft v centre Bratislavy. Štefan Polakovič je zároveň organizátorom festivalu DAAD  (Dni architektúry a dizajnu), ktorý sa koná v Bratislave aj v Košiciach.                 Nominovaný je predovšetkým za návrh architektonického riešenia prístavby múzea moderného umenia Danubiana v Hanuliakove pri Bratislave, kde vynikajúco zakomponoval novú prístavbu k pôvodnému objektu galérie a aj k celkovému prostrediu dunajského ramena.                 Nominovaný je predovšetkým za architektonický návrh rodinného domu v Čuňove, ktorý je príkladom jednoduchého, priestorovo a technologicky úsporného domu, ktorý nadväzuje na historické korene slovenskej ľudovej architektúry.

 

                                   
                               
Rekonštrukcia panelového domu v Rimavskej Sobote – autori: Š. Polakovič, L. Kordík                

Galéria Danubiana – autori: J. Kukuľa, J. Jakuš


                Dom Čuňove – autori: P. Jurkovič, L. Kordík, Š. Polakovič

Vytlačiť