HLASOVANIE VEREJNOSTI - Nominácie na Cenu VISIO 2020

NOMINÁCIE
NA CENU VISIO 2020 ZA ROK 2014 SÚ:


  • Developerská skupina HB Reavis

Medzinárodná developerská skupina HB Reavis pôsobí na kľúčových trhoch v strednej a východnej Európe (Poľsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko), v Spojenom  Čítať ďalej

  • Logisticko-administratívne a školiace centrum firmy HERZ v Bernolákove

Ide o 2-podlažnú modernú budovu, s vysokým stupňom udržateľnosti, reprezentovanej najmä ekologickými materiálmi a obnoviteľnými zdrojmi energie. Logisticko- Čítať ďalej

  • Inštitút pre energeticky pasívne domy

Bol založený pred desiatimi rokmi, zohral významnú úlohu pri šírení osvety a pri rozvoji poznania v oblasti energeticky efektívnej výstavby, udržateľnej architektúry Čítať ďalej

  • Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry FA STU

V akademickom roku 1990/1991 bola z iniciatívy vtedajšieho dekana Fakulty architektúry SVŠT doc. R. Špačka založená Katedra experimentálnej a ekologicky viazanej tvorby. Čítať ďalej


HLASOVANIE VEREJNOSTI prebiehalo od 16.3.2015 - 16.4.2015

Ďakujeme za vaše hlasy!

 


ODBORNÁ POROTA

Tento rok sa bude vyhlasovať laureát už 4. ročníka Ceny VISIO 2020. Na zasadnutí odbornej poroty dňa 27. 2. 2015 sa odborná porota v zložení prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc. a prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.(odborní garanti konferencie), predseda Slovenskej rady pre zelené budovy Ing. Pavol Kukura a šéfredaktorka časopisu EUROSTAV Ing. arch. Darina Lalíková, CSc. dohodla na štyroch nomináciách, z ktorých určila laureáta Ceny VISIO 2020. Súčasne bolo rozhodnuté, že aj široká verejnosť bude môcť hlasovať o nominovaných a rozhodnúť, kto dostane Cenu verejnosti.

VYHLÁSENIE LAUREÁTA

Cena VISIO 2020 je cenou časopisu EUROSTAV, ktorá sa udeľuje každoročne za najvýraznejší čin v oblasti udržateľnej architektúry a výstavby na Slovensku za uplynulý rok. Slávnostné vyhlásenie laureáta Ceny VISIO 2020 sa každoročne koná v rámci spoločenského večera k medzinárodnej odbornej konferencie na tému „Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe“, ktorá sa tento rok bude konať 22. apríla 2015 v priestor kongresovej sály a átria Slovenskej sporiteľne, a.s. v Bratislave. Odborná porota rozhodla na svojom zasadnutí vo februári o štyroch nomináciách, z ktorých začiatkom apríla vyberie laureáta Ceny VISIO 2020 za rok 2014.


O CENE VISIO 2020

Vydavateľstvo EUROSTAV zriadilo Cenu časopisu EUROSTAV s názvom VISIO 2020 ako ocenenie za významný čin v oblasti udržateľnosti architektúry a výstavby. Cieľom ocenenia je podporovať projekty, osvetu a vzdelávanie v oblasti udržateľnej architektúry a výstavby na Slovensku.

Ocenenie môžu dostať za:
● konkrétnu realizáciu diela, postaveného na Slovensku, ktoré spĺňa kritériá udržateľnej architektúry,
● výrazné osvetové a vzdelávacie iniciatívy na podporu udržateľnosti v architektúre a vo výstavbe,
● publikačnú činnosť, či už pre odbornú alebo širšiu verejnosť k téme udržateľnosti v architektúre a vo výstavbe,
● iný čin, ktorý uzná porota za hodný tohto ocenenia.

Laureátom ceny sa môže stať ktokoľvek, kto sa rozhodujúcou mierou zaslúžil o vznik zreteľa hodného výsledku. Môže to byť architekt, projektant, resp. autorské kolektívy, ale aj investor (stavebník), alebo aj obchodná alebo stavebná spoločnosť, alebo vedec a výskumník, publicista, atď. Každý rok sa udeľuje maximálne jedna cena vo forme diplomu a pre tento účel vytvoreného artefaktu.


LAUREÁTI CENY VISIO 2020:


za rok 2011

spoločnosť VELUXza rok 2012

Obchodno-spoločenské centrum CENTRAL Bratislava

 


za rok 2013
Administratívna budova EcoPoint Košice

 


VIAC O KONFERENCII UDRŽATEĽNOSŤ V ARCHITEKTÚRE A VO VÝSTAVBE


MEDIÁLNI PARTERI

   


 Vytlačiť