15. jubilejný ročník CENA ARCH 2012

Redakčná rada časopisu ARCH o architektúre a inej kultúre na svojom zasadnutí dňa 27. júna 2012 nominovala architektonické diela na udelenie jubilejného 15. ročníka Ceny ARCH 2012. Tento rok to teda bude už po pätnásty raz, čo medzinárodná odborná porota posúdi kvality vybraných nominovaných diel. Zíde sa koncom septembra v zložení Ján Štempel (ČR), László Kalmár (Maďarsko), Pavol Paňák a Irakli Eristavi (Slovensko) a Andrea Bacová, šéfredaktorka časopisu ARCH.

Slávnostné vyhlásenie laureáta Ceny ARCH 2012 sa uskutoční 8. novembra v priestoroch Dvorany MK SR v Bratislave.

Podľa štatútu Ceny časopisu ARCH je základným poslaním ceny podporovať dobrú architektúru, takú, ktorá najvýstižnejšie prezentuje líniu časopisu. Cena časopisu ARCH je čestnou cenou a udeľuje sa vždy len jedna.

Tohtoročný trojkolový výber bol uskutočnený z architektonických diel publikovaných v ARCHu za ostatný rok (od čísla 7-8/2011 po číslo 06/2012). Do definitívneho výberu vybrala redakčná rada 10 nominácií, ktoré bude medzinárodná porota posudzovať počas trojdňového zasadnutia. Pri príležitosti udelenia Ceny ARCH 2012 vyjde nielen katalóg so záznamom diskusie poroty k Cene ARCH 2012, ale aj reprezentatívna publikácia 15 rokov Ceny ARCH na Slovensku, ktorá sa bude krstiť počas slávnostného eventu spojeného s vyhlásením laureáta 15. ročníka Ceny ARCH 2012.

 

Architektonické diela nominované na Cenu ARCH 2012

1. Rodinný dom, Bratislava-Záhorská Bystrica (Ľubo Závodný, spolupráca Peter Novotný, publikovaný v časopise  ARCH 09/2011)

 

2. Rekonštrukcia Starej radnice, Bratislava (Juraj Almássy, Peter Bouda, Richard Čečetka, Ivan Masár, Ondrej Strýček; grafický dizajn a spolupráca na expozícii Majo Lukáč, publikovaná v časopise ARCH 10/2011)


3. Dom smútku, Uhorské (Eva Teplanová, Igor Teplan, publikovaný v časopise ARCH 10/2011)

 

4. Administratívna budova Westend Square, Bratislava (Karol Stassel, Juraj Šujan, publikovaná v časopise ARCH 10/2011)

 

5. Dom K, Bratislava-Rusovce (Martin Jančok, spolupráca na interiéri Aleš Šedivec, publikovaný v časopise ARCH 11/2011)

 

6. Múzeum Ladislava Mattyasovszkého, kláštor františkánov, Liptovský Mikuláš-Okoličné (Július Rybák, spolupráca Pavol Mikolaj, Stanislav Krajňák, Vít Svoboda, publikované v časopise ARCH 12/2011)

 

7. Vyhliadková veža Unimo, Detva (Martin Lepej, Martin Bosík, Róbert Sekula, publikovaná v časopise ARCH 01-02/2012)

 

8. Víkendový dom, Nosice (Pavol Pokorný / Pokorny architekti, spolupráca Mária Šmilňáková, Martin Bujna, publikovaný v časopise ARCH 04/2012)

 

9. Bytový dom 34 b. j., Liptovský Mikuláš-Palúdzka (Martin Bobák, Martin Bátik, spolupráca Pavel Bobák, publikovaný v časopise ARCH 04/2012)

 

10. 5xT – Chata v Senci, Senec (gutgut, s.r.o., spolupráca Števo Polakovič, Lukáš Kordík, Roman Halmi, Peter Jurkovič, Ivan Príkopský, Janka Benková, Katka Beladičová, publikovaná v časopise ARCH 05/2012)

 

Súvisiace články

HLASOVANIE O CENU VEREJNOSTI - CENA ARCH 2012

Vytlačiť