DETI A ARCHITEKTÚRA 2018

Organizátori projektu:

                              

Hlavný partner projektu:

     

Partneri projektu:

                    

Realizáciu projektu finančne podporili: 

     

 

Milé učiteľky a učitelia, milí žiaci a vážení rodičia,

 

Vydavateľstvo EUROSTAV, občianske združenie EUROARCH a hlavný partner projektu JTRE pripravili pokračovanie projektu pre žiakov 5. a 6. ročníka ZŠ a žiakov prímy a sekundy 8-ročných gymnázií s názvom DETI A ARCHITEKTÚRA 2018.

Cieľom projektu je budovať už u detí vzťah k architektúre, k obytnému a životnému prostrediu, k udržateľnej a zelenej výstavbe. Tento rok sme pripravili už štvrté, voľné pokračovanie originálneho a kreatívneho e-learningového kurzu, tentoraz s témou Zelená architektúra, zelené mestá.

Každá škola, resp. trieda, ktorá sa do projektu prihlásila, musí absolvovať e-learningový kurz. Kurz je nahratý na našej web stránke a aby ste ho mohli otvoriť a študovať, musíte vyplniť prihlasovacie údaje.

Prihlasovacie údaje budú zaslané všetkým prihláseným školám/triedam mailom pred termínom 13.9.


harmonogram_kurzu.docx harmonogram_kurzu.docx (11,63 kB)

Spusiť kurz

Výtvarné práce na tému „Moja zelená škola“

Po absolvovaní kurzu budú mať žiaci za úlohu do  31. 10. 2018 namaľovať výtvarnú prácu na tému “Moja zelená škola”. Pri maľovaní sa môžu inšpirovať e-learningovým kurzom a nakresliť ich školu ako zelenú budovu.

Zo všetkých výtvarných prác vyberú pani učiteľky 10 najkrajších výtvarných prác za jednu triedu a pošlú ich na adresu organizátora projektu. Všetky vybrané výtvarné práce musia byť doručené do Bratislavy, na adresu Vydavateľstvo EUROSTAV, Seberíniho 1, 82103 Bratislava najneskôr do 7. 11. 2018.

Do 15. 11. 2018 zasadne odborná porota a zo všetkých zaslaných výtvarných prác vyberie 20 najlepších. Všetci autori ocenených diel budú pozvaní do Bratislavy na vernisáž, ktorá sa bude konať 30. 11. 2018 popoludní a na druhý deň 1. 12. 2018 sa uskutoční tematická vychádzka po zelených budovách v Bratislave, o ktorých sa žiaci učili v aktuálnom e-learningovom kurze.

Do 16. 11. 2018: všetkým účastníkom projektu budú oznámené výsledky zasadnutia poroty. Víťazom výtvarných prác bude zaslaná pozvánka na vernisáž a exkurziu.

30. 11. 2018: vernisáž výstavy, ktorá sa v Bratislave. Miesto konania vernisáže upresníme neskôr.

1. 12. 2018: všetci žiaci, ktorí budú pozvaní do Bratislavy, sa môžu zúčastniť tematickej prechádzky a navštíviť najvýznamnejšie zelené budovy v Bratislave.

Organizátori zabezpečia pre deti, ktorých práce vyberie odborná porota na ocenenie a ktoré budú pozvané do Bratislavy aj s 1 sprievodnou dospelou osobou (učiteľ/ka alebo rodič) ubytovanie v hoteli v Bratislave z 30. 11. na 1. 12. 2018 aj s večerou dňa 30. 11. a s raňajkami dňa 1. 12. 2018.

Náklady na ubytovanie s večerou a raňajkami hradí pre pozvaných žiakov aj ich sprievodnú osobu organizátor podujatia.

Ak máte akékoľvek otázky k projektu Deti a architektúra, kontaktujte nás na:

e-mail: krutakova@eurostav.sk, sefredaktorka@eurostav.sk

tel.: 0905297434