DETI A ARCHITEKTÚRA 2018

Organizátori projektu:

                              

Hlavný partner projektu:

     

Partneri projektu:

                    

Realizáciu projektu finančne podporili: 

      

Milé učiteľky a učitelia, milí žiaci a vážení rodičia,

Vydavateľstvo EUROSTAV, občianske združenie EUROARCH a hlavný partner projektu JTRE pripravili pokračovanie projektu pre žiakov 5. a 6. ročníka ZŠ a žiakov prímy a sekundy 8-ročných gymnázií s názvom DETI A ARCHITEKTÚRA 2018.

Cieľom projektu je budovať už u detí vzťah k architektúre, k obytnému a životnému prostrediu, k udržateľnej a zelenej výstavbe. Je dôležité, aby sa deti učili o slovenskej a svetovej architektúre, aby poznali najvýznamnejších slovenských architektov a ich diela a aby sme im priblížili prácu architektov a najmä výsledky ich práce.

Tento rok sme pripravili už štvrté, voľné pokračovanie originálneho a kreatívneho e-learningového kurzu, tentoraz s témou Zelená architektúra, zelené mestá.

Každá škola, resp. trieda, ktorá sa do projektu prihlási, môže absolvovať e-learningový kurz. Kurz bude nahratý na našej web stránke a aby ste ich mohli otvoriť a študovať, musíte vyplniť prihlasovacie údaje. Prihlasovacie údaje budú zaslané všetkým prihláseným školám/triedam mailom.

Do kurzu sa môžu žiaci prihlásiť aj individuálne.

Účasť škôl a žiakov v projekte je bezplatná.

Časový harmonogram:

Do 30. 6. 2018: prihlasovanie škôl do projektu

Do 5. 9. 2018: prihlasovanie detí individuálne do projektu

Samotný kurz budeme spúšťať v polovici septembra. Vtedy budú všetkým školám aj jednotlivcom zaslané prihlasovacie údaje do kurzu mailom.

Od 13. 9. do 10. 10. 2018: absolvovanie e-learningového kurzu, buď individuálne, alebo celá trieda pod vedením učiteľa alebo učiteľky (odporúčame kurz absolvovať spoločne počas hodín výtvarnej výchovy alebo prírodopisu, prípadne estetickej výchovy).

Od 10. 10. do 31. 10. 2018: žiaci budú mať za úlohu namaľovať výtvarnú prácu na tému “Moja zelená škola”. Pri maľovaní sa môžu inšpirovať e-learningovým kurzom a nakresliť ich školu ako zelenú budovu.

Zo všetkých výtvarných prác vyberú pani učiteľky 10 najkrajších výtvarných prác za jednu triedu a pošlú ich na adresu organizátora projektu. Všetky vybrané výtvarné práce musia byť doručené do Bratislavy, na adresu Vydavateľstvo EUROSTAV, Seberíniho 1, 82103 Bratislava najneskôr do 7. 11. 2018.

Do 15. 11. 2018 zasadne odborná porota a zo všetkých zaslaných výtvarných prác vyberie 20 najlepších. Všetci autori ocenených diel budú pozvaní do Bratislavy na vernisáž, ktorá sa bude konať 30. 11. 2018 popoludní a na druhý deň 1. 12. 2018 sa uskutoční tematická vychádzka po zelených budovách v Bratislave, o ktorých sa žiaci učili v aktuálnom e-learningovom kurze.

Do 16. 11. 2018: všetkým účastníkom projektu budú oznámené výsledky zasadnutia poroty. Víťazom výtvarných prác bude zaslaná pozvánka na vernisáž a exkurziu.

30. 11. 2018: vernisáž výstavy, ktorá sa v Bratislave. Miesto konania vernisáže upresníme neskôr.

1. 12. 2018: všetci žiaci, ktorí budú pozvaní do Bratislavy, sa môžu zúčastniť tematickej prechádzky a navštíviť najvýznamnejšie zelené budovy v Bratislave.

Organizátori zabezpečia pre deti, ktorých práce vyberie odborná porota na ocenenie a ktoré budú pozvané do Bratislavy aj s 1 sprievodnou dospelou osobou (učiteľ/ka alebo rodič) ubytovanie v hoteli v Bratislave z 30. 11. na 1. 12. 2018 aj s večerou dňa 30. 11. a s raňajkami dňa 1. 12. 2018.

Náklady na ubytovanie s večerou a raňajkami hradí pre pozvaných žiakov aj ich sprievodnú osobu organizátor podujatia.

Vstup do e-lerningového kurzu bude sprístupnený v polovici septembra.

Ak máte akékoľvek otázky k projektu Deti a architektúra, kontaktujte nás na:

e-mail: obuchova@eurostav.sk, sefredaktorka@eurostav.sk

tel.: 0905297434