Deti a architektúra 2017

 

Motto projektu: Hravo o architektúre

 

Organizátori projektu:

                                                                    


Partneri projektu:

                     

 

 

Milí žiaci, milí učitelia,

ďakujeme, že ste sa zapojili do projektu Deti a architektúra, ktorého cieľom bolo naučiť vás formou kreatívneho e-learningového kurzu čo je architektúra, predstaviť Vám najznámejšie svetové architektonické diela, oboznámiť vás so zakladateľmi modernej slovenskej architektúry a s ich tvorbou, naučiť vás niečo o zelených budovách a o novej slovenskej architektúre po roku 1993.

Zároveň sa chceme poďakovať, že ste sa zapojili aj do výtvarnej súťaže na tému „architektúra“. Prišlo nám vyše 300 výtvarných prác od žiakov z celého Slovenska a niektoré boli mimoriadne pekné. Preto sa odborná porota rozhodla oceniť spolu až 16 výtvarných prác. Porota určila výtvarné práce, ktoré sa umiestnili na prvých 5 miestach, ďalej vybrala 6 výtvarných prác, ktoré získali špeciálne ceny a ďalší 3 žiaci budú tiež odmenení za svoje výtvarné práce vecnými cenami.

Výsledky výtvarnej súťaže tu:

          

Celkové výsledky výtvarnej súťaže:

1. miesto: Jakub Mereš, ZŠ Poprad

2. miesto: Michaela Balúnová, ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Košice

3. miesto: Lukáš Paľko, ZŠ Detva

3. miesto: Sandra Ščerbová, ZŠ Bardejov

4. miesto: Hana Markovičová, ZŠ Bratislava

5. miesto: Sofia Čorňáková, ZŠ Budkovce

5. miesto: Sarah Škoríková, ZŠ Kysucké Nové Mesto

Špeciálne ceny:

Cenu Weber získali výtvarné práce žiakov:

Tomáš Bohuš, ZŠ Detva

Jesika Kundrátová, ZŠ Bardejov

Cenu Detského múzea, Slovenské národné múzeum získala výtvarná práca žiaka:

Karolína Marušincová, Gymnázium Bánovce nad Bebravou

Cenu časopisu ARCH o architektúre a inej kultúre získala výtvarná práca žiaka:

Radoslava Migová, ZŠ Chminianske Jakubovany

Cenu Vydavateľstva EUROSTAV získala výtvarná práca žiaka:

Martin Rejko, ZŠ Detva

Cenu GINGERS získala výtvarná práca žiaka:

Matúš Fajčík, ZŠ Žiar nad Hronom

Ďalšie ocenené práce: 

Viktória Švedová, ZŠ Bardejov

Adrián Tomáš, ZŠ Trebišov

Dominika Smrečková, ZŠ Raková

Všetky ocenené diela nájdete na našom facebooku.


Niekoľko fotiek z poroty:

         

Viac ich nájdete na našom facebooku.

Zloženie odbornej poroty:

Ing. arch. Darina Lalíková, PhD., autorka projektu Deti a architektúra
Mgr. Katarína Valachovičová, jedna z autoriek e-learningového spracovania kurzu Deti a architektúra
Ing. Michal Fickuliak, marketingový riaditeľ spoločnosti SaintGobain Weber, spoluorganizátor projektu Deti a architektúra
doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD., vysokoškolský pedagóg na Fakulte architektúry STU Bratislava
Mgr. Branislav Rezník, riaditeľ Detského múzea, Slovenské národné múzeum, Bratislava
Ing. arch. Broňa Tarnócy, architektka, riaditeľka Festivalu pre deti o architektúre "Kde bolo tam bolo"

 

Vernisáž výstavy a exkurzia

16 žiakov, ktorých výtvarné práce vybrala odborná porota, sme pozvali do Bratislavy na vernisáž výstavy, ktorá sa uskutoční 11. júna 2017 o 9.30 na kreatívnom detskom festivale Kde bolo, tam bolo v Starej Tržnici v Bratislave. Deň predtým, teda 10.6. 2017 sú žiaci pozvaní na exkurziu po novej slovenskej architektúre s odborným výkladom. Exkurzia začne o 15. hod. a pozvaných je na ňu všetkých 16 žiakov z celého Slovenska, ktorých výtvarné práce vybrala odborná porota na ocenenie.


Ak máte akékoľvek otázky k projektu Deti a architektúra, kontaktujte nás na:

e-mail: krchnava@eurostav.sk, sefredaktorka@eurostav.sk

tel.: 0905297434

 

Ak sa vám projekt DETI A ARCHITEKTÚRA páči, sledujte nás na facebooku. Potešíme sa každému novému “lajku”: https://www.facebook.com/Detiaarchitektura/

 Reakcie na kurz z minulého ročníka:

„S triedou 16 piatakov som kurz absolvovala na hodine výtvarnej výchovy, deťom sa to páčilo (pár dní pred tým sme navštívili v rámci exkurzie Bradlo a Mohylu gen. M. R. Štefánika - potešili sa, že túto významnú architektonickú pamiatku videli na vlastné oči a hneď ju identifikovali vo vašom kurze), na ďalších hodinách sa chystáme maľovať vysnívané domy a zelené budovy“.
Mgr. Zuzana Žbodáková, ZŠ s MŠ Považská Teplá

 

„Sme zo školy v Rakovej a s radosťou sme sa zapojili do projektu a absolvovali oba kurzy. Moji žiaci si na kresbu vybrali zelenú architektúru, ktorá im je bližšia, predsa len viacerí majú doma solárne panely a podobne. Našich piatakov projekt veľmi zaujal a sami si chceli pozrieť prezentácie ešte aj doma.“                                                                          
Mgr. Magdaléna Bobeková, ZŠ Milana Mravca, Raková 950

 

„E-learningový kurz je veľmi kvalitne spracovaný. Vysoko hodnotím grafickú a estetickú stránku kurzu. Zelené domy sú spracované naozaj veľmi príťažlivo a zaujímavo. Ďakujeme za možnosť zúčastniť sa na tomto kurze, dozvedieť sa niečo viac a urobiť deťom hodiny vyučovania atraktívne.“
Katarína Šrámeková ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou

 

„Ďakujeme za veľmi zaujímavý a pekný projekt, ktorý obohatil naše hodiny výtvarnej výchovy a zároveň prepojil umenie s ochranou prírody. Žiakov prezentácia veľmi zaujala, nevedeli sa dočkať, kedy budú môcť prejsť k realizácii vlastných nápadov. Želáme Vám veľa energie a takýchto skvelých nápadov aj do budúcnosti!“                                                                                                                                                      
Mgr. Daša Birmonová, ZŠ Spojová, Banská Bystrica
 

 

„V školskom roku 2016/17 sa už po druhý krát zúčastňujeme  projektu Deti a architektúra. Ďakujeme! Váš e-learningový kurz bol naozaj veľmi kreatívny a priniesol pre mňa aj pre mojich piatakov veľa podnetných informácií.“                                                                                     
PaedDr. Mária Vicianová, ZŠ s MŠ Dostojevského 2616/25, Poprad