Deti a architektúra 2016

Motto projektu: Hravo o architektúre

 

Organizátori projektu:

                                                                      


Partneri projektu:

                     

 

Projekt sa koná pod záštitou J.E. prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku a s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

 

„S triedou 16 piatakov som kurz absolvovala na hodine výtvarnej výchovy, deťom sa to páčilo (pár dní pred tým sme navštívili v rámci exkurzie Bradlo a Mohylu gen. M. R. Štefánika - potešili sa, že túto významnú architektonickú pamiatku videli na vlastné oči a hneď ju identifikovali vo vašom kurze), na ďalších hodinách sa chystáme maľovať vysnívané domy a zelené budovy“.
Mgr. Zuzana Žbodáková, ZŠ s MŠ Považská Teplá

 

„Sme zo školy v Rakovej a s radosťou sme sa zapojili do projektu a absolvovali oba kurzy. Moji žiaci si na kresbu vybrali zelenú architektúru, ktorá im je bližšia, predsa len viacerí majú doma solárne panely a podobne. Našich piatakov projekt veľmi zaujal a sami si chceli pozrieť prezentácie ešte aj doma.“                                                                                                                                                                          Mgr. Magdaléna Bobeková, ZŠ Milana Mravca, Raková 950

 

„E-learningový kurz je veľmi kvalitne spracovaný. Vysoko hodnotím grafickú a estetickú stránku kurzu. Zelené domy sú spracované naozaj veľmi príťažlivo a zaujímavo. Ďakujeme za možnosť zúčastniť sa na tomto kurze, dozvedieť sa niečo viac a urobiť deťom hodiny vyučovania atraktívne.“                                                                                                                                                                              Katarína Šrámeková ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou

 

„Ďakujeme za veľmi zaujímavý a pekný projekt, ktorý obohatil naše hodiny výtvarnej výchovy a zároveň prepojil umenie s ochranou prírody. Žiakov prezentácia veľmi zaujala, nevedeli sa dočkať, kedy budú môcť prejsť k realizácii vlastných nápadov. Želáme Vám veľa energie a takýchto skvelých nápadov aj do budúcnosti!“                                                                                                                                                        Mgr. Daša Birmonová, ZŠ Spojová, Banská Bystrica 

 

„V školskom roku 2016/17 sa už po druhý krát zúčastňujeme  projektu Deti a architektúra. Ďakujeme! Váš e-learningový kurz bol naozaj veľmi kreatívny a priniesol pre mňa aj pre mojich piatakov veľa podnetných informácií.“                                                                                      PaedDr. Mária Vicianová, ZŠ s MŠ Dostojevského 2616/25, Poprad

 

Milí žiaci, milí učitelia,

ďakujeme, že ste sa zapojili do projektu Deti a architektúra, ktorého cieľom bolo naučiť vás formou kreatívneho e-learningového kurzu čo je architektúra, predstaviť Vám najznámejšie svetové architektonické diela, ale najmä oboznámiť vás so zakladateľmi modernej slovenskej architektúry a s ich tvorbou.

Zároveň sa chceme poďakovať, že ste sa zapojili aj do výtvarnej súťaže na tému „architektúra“. Prišlo nám 436 výtvarných prác od žiakov z celého Slovenska a niektoré boli mimoriadne pekné. Preto sa odborná porota rozhodla oceniť spolu až 16 výtvarných prác. Porota určila výtvarné práce, ktoré sa umiestnili na prvých 5 miestach, ďalej vybrala 6 výtvarných prác, ktoré získali špeciálne ceny a ďalších 5 žiakov bude odmenených tiež za svoje výtvarné práce vecnými cenami. Výsledky výtvarnej súťaže tu:


                       

1. miesto: A. Kollárová                     2.miesto: M. Bujňáková        3.miesto: M. Kohútová       4.miesto: E. Ivanová           5.miesto: F. Nemec  

Celkové výsledky výtvarnej súťaže:

  1. cena: Alexa Kollárová, 6. ročník, ZŠ Ul. M.R. Štefánika 910/51, Trebišov
  2. cena: Melánia Bujňáková, Príma, Gymnázium, Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad
  3. cena: Marianna Kohútová, 5. ročník, ZŠ a MŠ, Diviaky nad Nitricou č. 121, 97225
  4. cena: Ema Ivanová, 5. ročník, Spojená škola – Letná 3453/34, 058 01 Poprad
  5. cena: František Nemec, 6. ročník, ZŠ, Štefana Závodníka, 018 22 Pružina

Špeciálne ceny:

Cenu Weber získali výtvarné práce žiakov:

Monika Lazurová, ZŠ, Nám. arm. gen. L Svobodu 16, Bardejov

Oliver Timko, 5. ročník, ZŠ Mierová 46, Bratislava

Cenu Detského múzea, Slovenské národné múzeum získala výtvarná práca žiaka:

Dominik Baran, ZŠ Matice Slovenskej 13, 08001 Prešov

Cenu časopisu ARCH o architektúre a inej kultúre získala výtvarná práca žiaka:

Artur Antol, Súkromná ZŠ, Oravská cesta 11, 010 01 Žilina

Cenu Vydavateľstva EUROSTAV získala výtvarná práca žiaka:

Matúš Kružliak, 5. ročník, SZŠ Lučenec

Cenu GINGERS získala výtvarná práca žiaka:

Lillian Gardoňová, 5. ročník, ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18, Košice

Ďalšie ocenené práce: 

Hana Markovičová, 5.  ročník, ZŠ Košická, Bratislava

Viktória Jordánová, Gymnázium Kukučínova 4239/1, 05839 Poprad

Lucia Müllerová, 6. ročník, ZŠ Ul. M.R. Štefánika 910/51, 075 01 Trebišov

Tomáš Ondruš, Súkromná ZŠ, Oravská cesta 11, 010 01 Žilina

Samuel Zachar, 5. ročník, SZŠ Lučenec

Matej Hlaváč, 6. ročník, SZŠ Dotyk, Ružomberok

Hanka Jánošíková,5. ročník, ZŠ Mierová 46, Bratislava

Andrea Drahovská, 5. ročník, ZŠ Mierová 46, Bratislava

Rebeka Kittlerová, 5. ročník, ZŠ Mierová 46, Bratislava

Všetky ocenené diela nájdete na našom facebooku.

 

Zloženie odbornej poroty:

Ing. arch. Darina Lalíková, PhD., autorka projektu Deti a architektúra
Mgr. Katarína Valachovičová, jedna z autoriek e-learningového spracovania kurzu Deti a architektúra
Ing. Michal Fickuliak, marketingový riaditeľ spoločnosti SaintGobain Weber, spoluorganizátor projektu Deti a architektúra
doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD., vysokoškolský pedagóg na Fakulte architektúry STU Bratislava
Mgr. Branislav Rezník, riaditeľ Detského múzea, Slovenské národné múzeum, Bratislava
Ing. arch. Broňa Tarnócy, architektka, riaditeľka Festivalu pre deti o architektúre "Kde bolo tam bolo"


Zápisnicu z poroty nájdete tu.


Vernisáž najkrajších výtvarných prác žiakov sa uskutočnila 9. 12. 2016 o 15. hod. v Detskom múzeu v Bratislave. Viac info tu.


Viac info o exkurzii po Bratislave, ktorú sme usporiadali pre žiakov ocenených prác:


Ak máte akékoľvek otázky k projektu Deti a architektúra, kontaktujte nás na:

e-mail: krchnava@eurostav.sk, sefredaktorka@eurostav.sk

tel.: 0905297434


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ak ste sa tento rok do projektu nestihli zapojiť, tu si o ňom môžete prečítať viac.


Cieľom projektu Deti a architektúra je, aby sa deti naučili aspoň niečo o slovenskej a svetovej architektúre, aby poznali najvýznamnejších slovenských architektov a ich diela a aby sme im priblížili prácu architektov a najmä výsledky ich práce.

Keďže sme chceli, aby toto učenie deti aj bavilo, pripravili sme vzdelávanie vo forme kreatívneho e-learningového kurzu, ktorý má dve voľné pokračovania. Každá škola, resp. trieda, ktorá sa do projektu prihlásila, musí absolvovať obe časti  e-learningového kurzu.

  1. časť: Slovenská a svetová architektúra
  2. časť: Zelené budovy

Obe časti kurzu sú nahraté na našej web stránke a aby ste ich mohli otvoriť a študovať, musíte vyplniť prihlasovacie údaje.

Prihlasovacie údaje boli zaslané prihláseným školám/triedam mailom. Ak ste sa do projektu doteraz neprihlásili, ale kurz chcete absolvovať, môžeme vám prihlasovacie údaje poslať na vyžiadania e-mailom. Žiadajte ich na mailovej adrese: krchnava@eurostav.sk.

 

 


 

Pozrite si ocenené práce z roku 2015 tu:

Pozrite si fotky z vernisáže ocenených výtvarných prác za rok 2015 tu:

Pozrite si fotky z exkurzie po Bratislave v roku 2015 tu:

 

    

     Ak sa vám projekt DETI A ARCHITEKTÚRA páči, sledujte nás na facebooku.             
     Potešíme sa každému novému “lajku”: https://www.facebook.com/Detiaarchitektura/