V priebehu septembra 2016 vyhlásili investori celkom 62 obstarávaní v celkovej hodnote 38 miliónov EUR a v oboch ukazovateľoch ide o rekordné mesačné minimum za posledné štyri roky, teda za sledované obdobie. Od januára do septembra 2016 bolo vyhlásených 2 697 verejných zákaziek na stavebné práce v celkovej hodnote 1,67 miliardy EUR, čo je z hľadiska objemu o štvrtinu menej než v roku predchádzajúcom. Vyplýva to z najnovšej analýzy spracovanej analytickou spoločnosťou CEEC Research na základe údajov poskytnutých Úradom pre verejné obstarávanie ku koncu septembra 2016.

V rýchlo sa rozvíjajúcej štvrti Bory medzi bratislavskými mestskými časťami Lamač a Devínska Nová Ves pripravuje Penta už 2. etapu rezidenčného projektu Bory Bývanie. V rámci nej plánuje výstavbu ďalších 287 bytov v 9 bytových domoch so 4 až 6 nadzemnými podlažiami. V súčasnosti investor žiada o vydanie stanoviska k EIA, výstavba by sa mala začať po získaní všetkých povolení. Jej predbežný termín je prvý polrok 2018.

Deti a architektúra 2015

 

VIDEÁ Z POSLEDNÝCH AKCIÍ

ďalšie videá »